02 februari 2009

Häpnadsväckande dumt, (FP)

Folkpartiet har på senare år på ett väldigt skickligt sätt lyckats muta in skolfrågorna och integrationsfrågorna som "sina". Och inte sällan finns det kloka, allmänborgerliga tankar bakom de idéer de lyckas ta patent på. Men ibland slinter det bara till i tyckarfabriken och man spottar ur sig förslag som är rent häpnadsväckande i sin dumhet. Dagens utspel i Svenska Dagbladet från en arbetsgrupp om att ämnesundervisning på andra språk än svenska ska förbjudas hör till den kategorin.

När jag gick i Vretskolan i Skogås för många herrans år sedan fanns det även en finskspråkig klass på skolan. Eleverna som gick i den klassen hade en stor del av undervisningen på finska. Efter några år integrerades eleverna i de vanliga klasserna. De talade då inte bara god finska utan även god svenska.

Idag är det många barn i Skogås-Trångsund som väljer en engelskspråkig skola under de sista åren av grundskolan. Som jag förstått det är ungefär hälften av undervisningen där på engelska.

Nu är ju inte engelska modersmål för flertalet av de barn som väljer en engelskspråkig skola så kanske faller det inte under Folkpartiets förslag till förbud???

Gemensamt för de arabiska föräldrar som väljer en skola med arabiskspråkig undervisning för sina barn och de svenskspråkiga föräldrar som väljer en engelskspråkig skola åt sina barn är dock att de vill sina barns bästa. Vad som är bäst kan variera från elev till elev. Men i många fall är det säkerligen en tillgång att få undervisningen på sitt modersmål. Om jag vore förälder skulle jag mycket hellre se att mitt barn lärde sig matematik på ryska eller kinesiska än att det inte lärde det sig alls och jag är säker på att detsamma gäller för såväl svenskspråkiga som invandrade föräldrar i vårt land.

Mer tveksam känner jag mig till att barnen - som min brorsdotter berättade för mig igår - ägnar sig åt astrologi på NO-lektionerna i den kommunala skolan hon går i. Vidskepelse hör inte hemma i klassrummen - vare sig undervisningen sker på svenska, engelska eller arabiska.

DN SvD SvD

2 kommentarer:

Mattias Ericson sa...

Det här är ett skandalöst förslag och visar bara på att Björklund och co inte har förstått nånting om hur inlärning går till.

Du har helt rätt när det gäller de finskspråkiga klasserna, de klarar tvåspråkigheten utmärkt.

Det finns en ganska bra forskningssammanställning på spårknämndens hemsida.

http://www.spraknamnden.se/sprakvard/innehallsforteckning/4_02/lindberg_4_02.htm


Här är en annan intressant artikel i frågan:

http://www.stockholmsvanstern.se/2009/02/02/hoga-darskap-starka-trollgudinna-i-hur-manga-vaxlande-gestalter-ska-du-snarja-folkpartiet/

Glada hälsnignar
Mattias

P.S. Astrologi i skolan skulle vara skrattretande om det inte vore så hemskt dumt. D.S.

Karl Henriksson sa...

Astrologi i skolan skulle vara skrattretande om berättelsen inte vore så hemskt sann!