25 juni 2009

Avskaffa TV-licensen!

Kristdemokraterna vill avskaffa TV-licensen! Det blev resultatet av en votering på rikstinget. Underbart! Jag motionerade om just det till rikstinget för två år sedan. Den motionen blev besvarad med hänvisning till en pågående utredning, men nu var tiden mogen. För, hand på hjärtat, vem kan egentligen argumentera för att TV-licensen är en vettig lösning för det här århundradet? Kristdemokraterna går i bräschen för en nödvändig förändring.

Inga kommentarer: