25 juni 2009

Får Stockholm växa?

Jag sitter på Kristdemokraternas riksting occh funderar på vilken inställning man har i Stockholm i resten av landet. Vid behandlingen av en motion om att Kristdemokraterna ska ställa sig bakom Ansvarsutredningens förslag om nya regioner i landet. Vi i Stockholm protesterade mot gränsen på 2 miljoner invånare som fanns i förslaget - eftersom Stockholms län redan nästa år kommer att passera den gränsen och arbetsmarknadsregionen, med Bålsta, Gnesta, Mariefred, Knivsta och större städer som Uppsala och Nyköping och rentav Västerås där vi befinner oss idag, ju är mycket, mycket större. Men då gick folk från resten av landet fram och talade specifikt om hur viktigt det var med gränsen på 2 miljoner personer. Man häpnar! Och tyvärr gick rikstinget på den linjen. Vad ska vi göra nu? Ska vi använda Robinson-metoden? Varje år rösta ut en kommun eller två för att komma ner i rätt storlek? Är det verkligen så viktigt för folk ute i landet att Stockholm inte fungerar bra som region?

Inga kommentarer: