04 juni 2009

Viva vindkraft!

Så här i EU-valrörelsens slutspurt borde jag väl egentligen fylla bloggen med välformulerade inlägg om olika Europa-frågor, men jag fyller istället den tid jag får över mellan allt som behöver göras i kommunen med att stå vid valstugor och bokbord och samtala med folk om europapolitik och annat.

Vill dock i all hast - innan jag ska vara vid bokbordet i Skogås C om en kvart - notera att planerna på en vindkraftspark i Gladö nämns på Mitt i Huddinges framsida. Kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak-Nordqvist (M) uttalar sig positivt, men konstaterar att projektet än så länge bara befinner sig på idéstadiet.

Men det är i alla fall bra att det lyfts fram. Ska vi möta klimatutmaningen behövs det mer hållbar energi, och ska dagens förbränningsmotorer i till exempel bilar kunna ersättas med elmotorer blir efterfrågan ännu större än den är idag. Huddinge ska naturligtvis dra sitt strå till stacken, och Gladö kvarn är en utmärkt lokalisering, det förefaller de allra flesta vara överens om.

Inga kommentarer: