21 december 2011

"Ta inte bort taxikravet på lokalkännedom"

I senaste numret av taxibranschens tidning "Taxi idag" publiceras en debattartikel jag skrivit om lokalkännedomsprovet för taxichaufförer i Stockholms län:

Ta inte bort taxikravet på lokalkännedom

Transportstyrelsen föreslog nyligen att slopa myndighetsprovet i lokalkännedom för taxiförare i Stockholms län. Transportstyrelsens resonemang går ut på att den tekniska utvecklingen med elektroniska hjälpmedel som GPS-navigatorer gör att taxichaufförerna inte längre själva behöver kunna hitta.

En sådan utveckling skulle vara djupt olycklig. För taxichaufförsyrkets status, för Stockholm som attraktiv affärs- och turiststad, men också för alla färdtjänstresenärer i länet. Förslaget kommer, om det genomförs, att innebära en minskad resenärstrygghet vid taxiresor för de många gamla, sjuka och funktionshindrade som använder färdtjänst och sjukresor i länet. Tillsammans görs genom färdtjänstverksamhetens försorg cirka 4,5 miljoner taxiresor per år i länet.

Det finns anledning att befara att just äldre och funktionshindrade drabbas extra hårt. Färdtjänstresenärer upplever redan idag i många fall att taxiförarna har bristfälliga kunskaper i geografi, vilket kan leda till oro, osäkerhet och otrygghet hos kunden, speciellt som färdtjänstresenärernas genomsnittsålder är hög. Att ytterligare blåsa under denna oro genom att sänka kraven på chaufförerna är helt fel steg att ta. Trygghet och ett gott bemötande vid taxiresan är i många fall centrala delar för att färdtjänstresan överhuvudtaget ska genomföras.

Att elektroniska hjälpmedel skulle kunna ersätta lokalkännedom är uppenbart orimligt. Taxichaufförens uppgift är att välja ”det professionella vägvalet”, vilket innebär att undvika hinder och trafikstockningar genom goda vägval. Det förutsätter god kunskap om och förståelse för trafikmiljön. Något krav på att taxibilarna ska vara utrustade med GPS-navigatorer föreslås inte av Transportstyrelsen. Om förarna saknar god lokalkännedom riskerar det att förutom ökad otrygghet även ge längre restider och högre pris.

När Stockholms läns landsting upphandlar färdtjänst ställs naturligtvis tuffa kvalitetskrav, och de entreprenörer som inte lever upp till kraven kommer att få kännbara ekonomiska påföljder. Våra krav förutsätter dock att det finns en fungerande taximarknad där vissa kvalitetskrav trots allt är normen. Transportstyrelsens krav på lokalkännedom är en av garanterna för detta. Eftersom såväl färdtjänstens kunder som SL:s övriga kollektivtrafikresenärer i olika situationer har rätt att ta en taxi direkt på gatan – till exempel vid förseningar där SL:s resegaranti gäller eller störningar som gör att SL:s tillgänglighetsgaranti träder i kraft – påverkas våra kunder även av hur kvaliteten är på taxiutbudet utanför färdtjänstens upphandlingar.

En uppmaning till Transportstyrelsen blir därför att inte upphäva kravet på lokalkännedom för taxichaufförer i Stockholms län eller avskaffa det myndighetsprov som idag genomförs. En seriös taximarknad med yrkeskunniga Stockholms-ciceroner på chaufförsstolen gynnar inte bara Stockholm som affärs- och turiststad utan också alla de äldre och funktionshindrade som är beroende av färdtjänsten för sina resor.

Inga kommentarer: