22 januari 2012

Välkommen till EU, Kroatien!

Tiderna är tuffa i Europa. Grekland har hankat sig fram från nödlån till nödlån en längre tid. Italien, Spanien och Portugal verkar alla dansa på en slak lina. Även Frankrike, Österrike och en rad andra länder fick nyligen sänkt kreditbetyg av tuffingarna på Standard & Poor's (i Frankrikes och Österrikes fall till samma kreditbetyg som Huddinge kommun har, i merparten av de övriga ländernas fall till betydligt sämre). När välrenommerade Brookings Institution publicerar sin årliga MetroMonitor om läget i världens storstäder finns en rad europeiska städer med på listan över dem där ekonomin ("bruttostadsprodukten") försämrats mest under det gångna året.

I det läget känns det bra att folket i Kroatien med en mycket bred marginal trots allt valde den europeiska vägen i folkomröstningen idag. För även om ekonomin är viktig, är europaidén och Europeiska Unionen mycket viktigare än så. EU är i grunden ett fredsprojekt, skapat för att förhindra nya krig genom ett fördjupat samarbete mellan länderna och inte minst människorna i Europa. Att det kroatiska folket, sexton år efter krigen som följde närmast efter Jugoslaviens sönderfall, väljer europeisk integration och samarbete istället för nationalismens isolation bådar gott.

Med de orden vill jag välkomna Kroatien till EU - även om jag vet att inträdet ska ratificeras av alla nuvarande EU-länder innan det är i hamn.

SvD, DN

1 kommentar:

Anonym sa...

Inte ens 50 % i valdeltagande, glöm inte det.

Och med tanke på vad en del av befoölkningen utsatte andra för i området bara för 20 år sen så tycker jag INTE de hör hemma i vår krets.