05 oktober 2012

Personligt ansvar - även i förorten

De senaste dagarna har det pågått en lite märklig debatt i Svenska Dagbladet. Bakgrunden var en händelse i stockholmsförorten Rinkeby. En bil sattes i brand i närheten av en skola. När polis och räddningstjänst kom till platsen möttes de av stenkastning från ett 20-tal ungdomar. En elvaårig pojke, som inte hade någonting med upploppet att göra, skadades i ögat och fick föras till sjukhus (SvD 1/10).

KDU:s ordförande Aron Modig skrev i en debattartikel om vikten av personligt ansvarstagande, men också om att ordningsmakten måste ha befogenhet att upprätthålla ordningen och se till att skydda alla oskyldiga som bor och arbetar i området.

Chockerande nog valde en SSU:are vid namn Joel Ensjö att i en replik säga att Aron Modig genom sin debattartikel visar förakt för unga från förorten. Istället för att kritisera borde Aron Modig se till de underliggande skäl som gör att unga yttrar sitt missnöje genom att till exempel sätta en bil i brand. I en slutreplik idag upprepar Aron Modig att var och en har ansvar för sina egna handlingar. Jag måste faktiskt citera hans slutord:
Arbetslösheten har aldrig tänt på någon bil eller kastat sten mot en enda polis. Det är alltid enskilda ligister som fattar aktiva val om att agera på detta sätt. Och mot det måste råda nolltolerans.
Helt rätt.

Vi har alltid ett ansvar för det vi gör. Och när jag säger det kan ingen säga att jag ska åka ut till förorten och se hur det verkligen är. Jag bor i västra Skogås, där jag också växte upp och gick i skola. Våld var vardag. Vandalisering var ständigt närvarande. Skolans miljö var en fostran till utanförskap.

Men precis som alla andra hade jag ett val. Jag kunde ha visat min frustration genom att vandalisera, tända eld på bilar eller kasta sten på poliser. Istället gick jag med i ett politiskt ungdomsförbund som ville förändra samhället. Som tyckte att varje människa har ett eget ansvar och borde få mer makt över sitt eget liv. Som tyckte att människor är viktigare än kollektiv och arbete bättre än bidragsberoende. Som tyckte att lag och ordning är ett bättre sätt att utveckla samhället än normlöshet och laglöshet.

Det valet kan ungdomar i våra förorter göra nu också. Jag hoppas att många förortsungdomar tar chansen att gå med i KDU och bidra till att skapa ett bättre Sverige. Deras - våra - erfarenheter behövs.

Inga kommentarer: