08 april 2014

Låt inte MP och V bestämma över de äldres mat!

Hur mycket ska äldre få bestämma över sina egna liv? Det var kanske den viktigaste stridsfrågan vid dagens kommunfullmäktige.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkade på att en köttfri dag i veckan skulle införas på alla kommunens äldreboenden. Det kanske låter klokt för en del. Ur miljösynpunkt borde vi svenskar, ja alla västerlänningar, äta mindre kött än man gör idag, säger de som är experter på klimat- och miljöfrågor.

Men kravet bygger på ett allvarligt tankefel. Det handlar i grunden om människosynen. Miljöpartiet och Vänsterpartiet visar att de ser de som bor på äldreboenden som objekt, inte som tänkande, självständiga subjekt med rätt till självbestämmande.

Visst kan självbestämmandet på olika sätt begränsas av demenssjukdom och kroppslig svaghet. Men det rör sig ändå om en människa som är värd respekt och värdighet. Och om möjligheterna begränsas på andra områden blir rätten att äta den mat man gillar desto viktigare. Att efter mer än 90 års liv plötsligt inte få äta den mat man är van vid och uppskattar är inte bara förmynderi, det är ett helt oacceptabelt förmynderi.

Ännu mer absurt blir kravet när man samtidigt betänker att de äldre faktiskt betalar för sin mat - ganska mycket också. Att då inte ens få bestämma vad man vill äta blir direkt kränkande.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet visade ganska tydligt hur det rödgröna alternativet ser ut. Utrymmet för den enskilda människan är högst begränsat. Äldre människor blir redskap för att nå andra mål. 

Om bara ett halvår kan det vara den attityden som styr i landet och i Huddinge.

Mot det kan man ställa det långsiktiga arbete som vi påbörjade redan när jag var ordförande i äldreomsorgsnämnden under förra mandatperioden. Vi har satsat på att bygga tillagningskök på våra äldreboenden för att de äldre ska kunna få så god och näringsriktig mat som möjligt. Vi har satsat på ekologiska matvaror för att bra råvaror är grunden för god mat. Och vi har inte minst satsat på att öka valfriheten så att de som bor i de kommunala äldreboenden ska kunna få den mat som de tycker om - må det vara kött, fisk eller vegetariskt.

Varför? För att god mat är livskvalitet. Men också för att undernäring bland äldre är ett stort problem och det bästa sättet att lösa det är att erbjuda de äldre mat som de verkligen tycker om.

Ibland är det svårt att se exakt var politikens gränser går - men när någon vill begränsa vad de äldre får äta och inte äta, då vet vi helt säkert att den gränsen är passerad. Vill vi ha en värdig äldreomsorg måste vi lära oss att respektera de äldres matvanor. Inga experiment med våra 90-plussare utan ge dem vad de vill ha! 

Inga kommentarer: