11 december 2006

Bra budget för äldreomsorgen

Ikväll tog kommunfullmäktige den nya majoritetens revidering av budgeten för 2007, så det är en glädjens dag för oss alla. En rad förslag som jag varit med om att lägga kommer nu att bli verklighet, t.ex. fritt val av SFI-utförare, införandet av en familjerådgivningspeng och genomförandet av ett utbildningsprojekt om kommunismens brott mot mänskligheten.

För äldreomsorgens del innebär beslutet, förutom full pris- och lönekompensation, även en utbyggnad av antalet platser i demensvården och 2,5 miljoner kronor i satsning på ökad personaltäthet.

Vi gav också nämnden en rad särskilda uppdrag, där jag särskilt vill nämna införandet av en värdighetsgaranti. Den som är beroende av kommunens äldreomsorg ska kunna vara trygg i vetskapen att han eller hon verkligen får den omsorg som behövs – och på ett sätt som respekterar hans eller hennes värdighet och integritet. Och har kommunen av någon anledning inte lyckats fullgöra sina åtaganden ska den enskilde ha rätt till kompensation.

Men behövs verkligen en sån garanti? frågar sig kanske nån. Dessvärre, tvingas jag erkänna. Inget system är så bra att det inte fallerar ibland, och enligt Länsstyrelsen händer det idag alltför ofta att äldreomsorgen misslyckas med att leverera den omsorg och det bemötande som våra äldre har rätt att förvänta sig. Det finns utrymme för förbättringar.

Vi har idag en rätt så slimmad organisation ute på avdelningarna och när nånting händer kan det bli så att personalen helt enkelt inte hinner med. Den riktade förstärkning som vi gav, tillsammans med de krav som ställs i värdighetsgarantin, bör leda till att vi kommer till rätta med de här problemen.

Det känns skönt att den nya nämnden är vald och budgetramen klubbad - och att båda besluten blev sådana att de ger kraft och stöd för ett effektivt förbättringsarbete.

Inga kommentarer: