04 december 2006

Äldreomsorg - en framtidsbransch

Dagens stora äldreomsorgsnyhet är förstås att riskkapitalbolaget Industri Kapital köper aktiemajoriteten i vård- och omsorgsföretaget Attendo. Det betyder att minst tre av de stora svenska företagen inom äldreboenden och hemtjänst ägs av riskkapitalbolag. Sedan tidigare ägs Aleris av Wallenberg-kontrollerade EQT och Carema - som driver både äldreboende och boende för yngre dementa i Flemingsberg - av det brittiska riskkapitalbolaget 3i.

Jag förstår riskkapitalbolagen. Demografin leder ofrånkomligen till slutsatsen att äldreomsorg är en framtidsbransch med goda tillväxtmöjligheter, både i Sverige och övriga Europa. Eget val av hemtjänst och äldreboende kommer på sikt öka möjligheten inte bara för våra äldre utan också för skickliga entreprenörer, som förmår utveckla attraktiv omsorg.

Sedan är det naturligtvis upp till oss politiker att se till att såväl kommunal som privat vård och omsorg lever upp till de krav vi har rätt att ställa på ett värdigt liv - livet ut. Det måste vi bli bättre på. Därför behövs en värdighetsgaranti.

Inga kommentarer: