19 december 2006

Falskspel av Carina Moberg (s)

I veckans Mitt i Huddinge finns en stort uppslagen artikel där Carina Moberg (s), ordförande i Riksdagens civilutskott och huddingebo, får utgjuta sin vrede över att Anti Avsan (m), ledamot i nämnda civilutskott, har utsetts till ny ordförande för Huge Fastigheter AB, eftersom han, enligt artikelförfattaren, "ska slakta bostadspolitiken".

Man kan naturligtvis ha olika åsikter om hur bostadspolitiken ska skötas. Carina Moberg vill, sosse som hon är, att det ska finnas diverse tillfälliga bidrag som ska styra hur bygg- och fastighetsbolag agerar. De som hinner ställa om efter de senaste nyckerna från riksdag och departement får pengar, de som inte gör det blir utan.

Den nya regeringen vill istället ha stabila och gynnsamma villkor för fastighetsmarknaden, där t.ex. avskaffandet av fastighetsskatten är en viktig del.

Omställningen till en modern bostadspolitik är naturligtvis inte alldeles utan bekymmer. Precis som beskrivs i artikeln gjuts det nu betongplattor för fullt, både i Huddinge och i andra kommuner, för att man ska komma i åtnjutande av de gamla bidragen.

Och i vissa planerade projekt hinner man helt enkelt inte igång. Så är fallet med de 170 studentbostäderna i Flemingsbergs centrum. Där kommer Huge inte att få något riktat investeringsstöd. Men det betyder inte att studentbostäderna inte kommer att byggas. Om Carina Moberg hade brytt sig om att lyssna med till exempel Huges VD Uno Eriksson eller sina egna partikamrater i Huges styrelse hade hon fått veta att projektet fortsätter som planerat. Ingen styrelseledamot har uttalat någon önskan om att ändra på det, utan tvärtom har alla varit väldigt tydliga på den punkten. Carina Moberg far alltså, avsiktligt eller oavsiktligt, med osanning när hon sprider uppgiften att studentbostäderna inte skulle byggas.

Vidare påstår hon att hyrorna kommer "att gå upp rejält" när investeringsstöd och räntebidrag tas bort. Men även den förra regeringen höll på att ta bort de gamla räntebidragen, så där påverkar regeringsskiftet endast ganska marginellt, och investeringsstödet gäller bara nybyggda lägenheter, vilket, trots flera pågående projekt är en försvinnande liten del av Huges bestånd. Till skillnad från avskaffandet av fastighetsskatten - som Carina Moberg och andra sossar slåss för att ha kvar - kommer de avskaffade bidragen alltså inte påverka hyrorna i någon större utsträckning. Däremot kommer sänkningen av fastighetsskatten vid årsskiftet och ett senare avskaffande av densamma ge tydliga positiva effekter på hyresnivåerna.

Dessutom påstår hon, helt grundlöst, att Huge utan bidragen skulle kunna hamna i en ekonomisk kris - och att det då skulle vara svårt att sälja bolagets fastigheter. Huges ekonomi är god. Hyresgästföreningen tycker till och med att den är alldeles för god, men det är ingenting som jag skriver under på, eftersom jag tycker att allmännyttiga bolag ska bedriva sin verksamhet med goda marginaler och inte riskera skattebetalarnas pengar i onödan. Men resultatet är i alla fall att allt tal om ekonomisk kris är ren bullshit - för att tala klarspråk - och att några panikförsäljningar av fastigheter inte är att vänta. Tack och lov.

Nej, det var länge sedan jag hörde maken till lögner och vilda påståenden. Och dessvärre finns det väl anledning att tro att det är på det sättet som (s) kommer att bedriva oppositionspolitik. När det inte finns någonting verkligt att protestera mot kommer de att protestera mot sina egna fantasier. Förhoppningsvis genomskådar vanligt folk det och ger personer som Carina Moberg det förtroende de förtjänar.

Inga kommentarer: