15 december 2006

Seniorbostäder i Vårby?

Vid Huge Fastigheters styrelsemöte idag tog jag upp frågan om 65+-lägenheter i Vårby gård och nämnde pensionärsrådets förslag om att göra om ett par trappuppgångar på Mogårdsvägen. Nu ska bolaget utreda vilka eventuella kostnader förslaget skulle medföra och vilken efterfrågan som beräknas finnas. Det känns bra. Jag tror att det här både kan bli ett lyft för de äldre i Vårby, underlätta för äldreomsorgen och göra Huges fastighetsbestånd i Vårby lite attraktivare.

Inga kommentarer: