29 mars 2007

En glädjens dag

Det blir en glädjens dag när förmögenhetsskatten försvinner. Jag hör själv inte till de direkt drabbade av den, men indirekt har vi alla drabbats, för det är en skatt som försvårar sparande och gör att pengar försvinner ur landet istället för att bygga upp det.

Nästa steg måste bli fastighetsskatten, en till sin konstruktion omoralisk skatt som beror på vad ens grannar lyckas kränga sin kåk för. Om den delvis ersätts av en kommunal avgift som används till att täcka delar av kommunens mark- och gatukostnader är det ännu en bonus. Idag står skattebetalarna för ungefär 130 Mkr per år i Huddinge - medan staten tar alla intäkterna från fastighetsskatten.

Vi får alltså hoppas på fler glädjedagar i framtiden.

Inga kommentarer: