09 mars 2007

Pressmeddelande: Nya äldreboenden planeras

Ett pressmeddelande som kommunen skickat ut:

Nya äldreboenden planeras

Under de närmaste sju åren kommer Huddinge att behöva skapa omkring 245 nya platser i äldreboenden. Kommunen tittar nu på möjligheten att i en första etapp bygga ett äldreboende med 80-100 platser vid Visättra ängar för att möta det ökade behovet.

Under de närmaste tre åren behöver vi omkring 165 nya platser i äldreboenden och därefter ytterligare omkring 80 platser fram till år 2014. Därför undersöker man nu möjligheten att bygga flera nya äldreboenden på olika platser i kommunen.

Den 5 mars fattade kommunstyrelsen beslut om att göra en förstudie som ska undersöka var vi kan bygga de nya äldreboendena. Till att börja med ska man ta reda på om det går att bygga ett äldreboende vid Visättra ängar och därefter ett vid Rosenhill i Vistaområdet.

– Utgångspunkten är att skapa bästa möjliga trivsel och kvalitet för de boende, utan att ge avkall på lokaleffektivitet och ekonomi, säger äldreomsorgsnämndens ordförande Karl Henriksson (kd).

Visättra ängar

Flemingsberg, där Visättra ligger, är ett område som utvecklas och växer. Där skulle det kunna gå snabbt att få igång byggandet av ett nytt äldreboende. Äldreboendet vid Visättra ängar planeras ha 80-100 platser och skulle kunna stå färdigt vid årsskiftet 2009/10.

– Visättra ängar är en trevlig plats för ett äldreboende med möjlighet till promenader och utomhusvistelse nära naturen. Närheten till pendeltågstationen och bussar gör det också enkelt för släkt och vänner att besöka äldreboendet, berättar Karl Henriksson.

Inga kommentarer: