15 mars 2007

"Femtio företag säljer hemtjänst"

Tidningen Dagens Samhälle skriver i veckans nummer om kundval inom hemtjänsten. Det exempel man tar är Nacka, föregångskommunen framför andra. Artikelrubriken är "Femtio företag säljer hemtjänst" - och det visar ju tydligt på den skillnad i kundens valmöjligheter som finns i Nacka jämfört med i Huddinge, där bara HSB Omsorg bedriver hemtjänst, förutom kommunen förstås. Men arbete pågår i alla fall för att öka kundernas valfrihet även hos oss. Jag hoppas att ett nytt regelverk för auktorisation av utförare inom hemtjänsten ska kunna beslutas i fullmäktige i juni, och att vi till hösten ska kunna ha ett tiotal olika entreprenörer.

Inga kommentarer: