28 augusti 2007

Upprört om lokala pensionärsråd

I veckans Mitt i Huddinge skriver man om vårt förslag att lägga ner de lokala pensionärsråden, som kommer upp i kommunfullmäktige den 10 september. Gunnar Rask uttalar sig för PRO och Ann-Marie Högberg för (s) - men även om de mycket tydligt förkastar majoritetens förslag lyckas de inte heller denna gång presentera några hållbara skäl för varför vi ska betala pensionärer för att ha en massa sammanträden runt om i olika kommundelar. Vill pensionärsorganisationerna - lokalt eller centralt - framföra synpunkter till kommunens politiker och tjänstemän ska de naturligtvis vara varmt välkomna att göra det. Pensionärsorganisationerna är idag väldigt kraftfulla och framgångsrika lobbyorganisationer och det finns all anledning att tro att de kommer att fortsätta att vara det - med eller utan arvoderade lokala pensionärsråd. Vill Gunnar Rask nå mig kan han alltid slå en signal. Tel 08-535 301 69.

Inga kommentarer: