20 augusti 2007

Tacka Mona för bristen på femmor

Såg just på ABC-nytt på TV, ett reportage om att allmännyttan de senaste sju åren bara byggt små lägenheter och nästan inga femmor eller större, fastän många familjer efterfrågar just sådana lägenheter. Någon av de intervjuade (Stockholmshems VD, har jag för mig) angav önskemålen om att man skulle bygga fler bostäder som ett tänkbart skäl, men också att efterfrågan på större lägenheter antogs vara mer känsligt i bistra tider. En annan (bostadsförmedlingens VD, om jag inte missminner mig) hänvisade till "konservatism" i branschen. Och reportrarna riktade sin upprördhet mot, tja, sakernas tillstånd.

Ingen sade ett ord om att det här var en tydlig och självklar konsekvens av den tidigare, socialdemokratiska regeringens politik, där bolagen om de vill maximera sina statsbidrag endast fick bygga mindre lägenheter - helst mycket små. Faktum är att socialdemokraternas politik på området var så absurd och destruktiv att till och med SABO:s i högsta grad s-märkte högste tupp, Bengt-Ove Birgersson, protesterade.

Klaga inte på "branschen". Klaga på förra bostadsministern Mona Sahlin och hennes kamrater. Det är ju faktiskt deras medvetna val som lett fram till det här resultatet.

Inga kommentarer: