28 augusti 2007

Fördröjning för nya utförare i hemtjänsten

Det första kommunstyrelsesammanträdet för hösten hölls igår och blev både långt och intensivt. Men det, enligt min mening, tyngsta och viktigaste ärendet drogs ur dagordningen, nämligen beslutet om nytt reglemente för auktorisation av utförare inom hemtjänsten. Jag kan tyvärr inte gå in på orsakerna till detta, men jag kan försäkra att det är min ambition att vi så snart som möjligt ska kunna anta nya regler som gör det möjligt för nya utförare att etablera sig. Sossarna lade en våt hand över hela den här utvecklingen under sina fyra år vid makten, men nu finns en mycket tydlig politisk målsättning att öka valfriheten för våra medborgare och det är något som vi hela tiden måste ha fokus inriktat på.

Inga kommentarer: