26 augusti 2007

Smutsigt om kommundelning i Trångsunds Allehanda

Läser reklamtidningen "Trångsunds Allehanda", där miljöpartisten Torbjörn Wigge har skrivit en insändare om kommundelning, vilket han är emot. Och det har jag inga invändningar emot. Alla vi som bor i Skogås eller Trångsund måste analysera vilka positiva eller negativa konsekvenser vi tror kommer att bli följden av en kommundelning innan en eventuell folkomröstning hålls. Problemet är att Torbjörn och snart sagt alla hans kamrater på vänsterkanten använder sig av en utpräglat smutsig argumentation. I det här fallet antyder han att Drevvikenpartiet inte skulle vilja att skogså-trångsundsbor som är emot en kommundelning skulle få rösta - vilket naturligtvis inte bara är osant utan en grotesk osanning. Under alla mina långa samtal med olika ledande drevvikenpartister har jag aldrig hört någon som ens antytt något liknande - däremot är det inte första gången jag hör vänsterfolk komma med liknande påståenden. Jag mår verkligen illa när jag hör den typen av övertramp.

För övrigt visar hr Wigge, med mer än tio års erfarenhet av kommunpolitiskt arbete, en märklig okunskap om hur Huddinge fungerar. Han undrar vad som kommer att hända med "skolor, dagis, brandförsvaret, äldrevården m.m". Ta och backa och läs listan en gång till. Jo, skolor, förskolor och äldreomsorg ansvarar kommunen direkt för. Men brandförsvaret har vi för många år sedan lagt ut på Södertörns brandförsvarsförbund, ett kommunalförbund som tar hand om brandförsvaret runt om i Södertörnskommunerna. Börjar det brinna i Skogås - och det gör det ju dessvärre emellanåt - så kommer inte hjälpen i första hand från Huddinge, som ligger för långt bort, eller från brandstationen i Skogås - den ena är numera taxigarage och den andra Huges områdeskontor - utan från Haninge. Vi kan utgå från att så även kommer att vara fallet efter en eventuell kommundelning. Och vad gäller skolor, förskolor och äldreomsorg så beror den framtida kvalitén framför allt på de beslut som fattas av kommunens tjänstemän, politiker och, ytterst, dess väljare.

Min förhoppning är att väljarna då inte kommer att lägga sin röst på vänsterpolitiker som sprider illvilliga rykten om sina meningsmotståndare och saknar koll på hur kommunen fungerar. Men det är naturligtvis bara en from förhoppning från min sida.

Inga kommentarer: