18 juni 2008

Hemtjänst vs hushållsnära tjänster

Svenska Dagbladet uppmärksammar idag att det för vissa äldre kan löna sig att anlita ett företag som erbjuder hushållsnära tjänster istället för den kommunala hemtjänsten. Och det kan nog stämma på sina håll, under förutsättning att man har ett ganska litet behov av hemtjänst (några timmar i månaden) och så pass goda inkomster och låga utgifter att hemtjänstavgiften inte reduceras. Inte så få äldre får ju faktiskt äldreomsorgen gratis eftersom de annars inte når upp till det så kallade "förbehållsbeloppet" som ska finnas kvar när hyra och omsorgsavgift är betald.

Men i Huddinge är jag mycket tveksam till om det ekonomiskt lönar sig för någon att välja hushållsnära tjänster istället för hemtjänst, för avgiften för den som bara har 1-3 besök per månad är endast 298 kr/månad. Svårslaget, skulle jag tro. Men precis som det framgår av artikeln kan det finnas andra skäl att välja hushållsnära tjänster - man slipper t.ex. den biståndsbedömning som krävs utifrån Socialtjänstlagen.

Inga kommentarer: