11 juni 2008

Skogås blir lite vackrare

När man promenerar hem till mig från Skogås station så är det ett hus som sticker ut redan innan man hunnit lämna perrongen - Huges gamla områdeskontor, en ful industribyggnad som ligger i hörnet Storvretsvägen/Fäbodvägen.

I fullmäktige igår beslutade vi att Huge ska få tillstånd att sälja den här fastigheten, så att någon byggentreprenör ska kunna bygga bostadsrätter på tomten.

Jättebra, tycker jag, av tre skäl. För det första för att det kommer att göra Skogås vackrare och trevligare för hyresgästerna runt omkring och alla oss andra som bor och rör oss i området. För det andra för att det kommer att ge en mer blandad bebyggelse i Västra Skogås, som ju helt domineras av hyresrätter. Det blir första gången sedan början av 70-talet som det byggs bostadsrätter i Västra Skogås. För det tredje för att det bidrar till att förbättra Huges ekonomi och inte minst soliditet inför de enorma investeringar som bolaget står inför, i nya skolor, förskolor och äldreboenden och kanske även en del nya bostadsprojekt.

En av mina allra första motioner i kommunfullmäktige handlade just om att det borde byggas ungdomslägenheter på den här tomten. Nu ser det ut som om det äntligen är på gång. Det känns väldigt, väldigt bra.

Inga kommentarer: