19 juni 2008

Vårdvalet och jakten på det perfekta systemet

Igår var jag och äldreomsorgsnämnden på studiebesök på Vårby vårdcentral innan vårt nämndssammanträde, som skulle avslutas med en italiensk buffé på Röda Caféet i Vårby. Vårdcentralschefen, som visade oss runt och svarade på frågor, berättade en del om problemen som Vårdval Stockholm inneburit för hennes vårdcentral. Vårby har en relativt ung befolkning, men en hel del sociala problem som också innebär medicinska problem. Området har också en hög andel invandrare som har svårigheter med det svenska språket, vilket gör att det är svårt att klara tidsramarna vid läkarbesöken. I Vårdval Stockholm ges en högre ersättning för äldre patienter, men inte för övriga patienter med en högre vårdtyngd. Jag nämnde i samtalen att det pågår en översyn av systemet och framhöll att det är svårt att hitta den perfekta avvägningen mellan enkelhet och rättvisa, men från vissa oppositionsrepresentanter fanns det snarast konspirationsteoretiska resonemang om skälen bakom det nuvarande systemet.

Med anledning av gårdagens diskussion känns det bra att i dagens Svenska Dagbladet läsa om de diskussioner om förändringar som pågår. Det visar sig att jag inte var så fel ute (ifall nu någon hade trott det). Det är viktigt att hålla i minnet att det inte finns några perfekta system. Det gamla systemet som ersattes av Vårdval Stockholm var på många sätt orimligt och orättvist. Det fanns en mängd skillnader i ersättning som det inte fanns någon som helst rimlig förklaring till. I årets version av Vårdval Stockholm blev det å andra sidan kanske lite för förenklat. Nu hoppas jag att Pia Lidwall (kd) och mina övriga partikamrater i landstinget får igenom vettiga justeringar som gör att ersättningsmodellen blir mer rättvis - och jag tror att de kommer att lyckas. Men perfekt kommer det som sagt inte att bli, för det perfekta systemet finns inte.

2 kommentarer:

Nils Lindholm sa...

Det du säger är att:
det kommer att gå MOT som det var förut.

Karl Henriksson sa...

Det hoppas jag att jag inte säger. Systemet borde ta mer hänsyn till vårdtyngden hos dem som besöker vårdcentralen. Det gjorde inte det gamla systemet, där ersättningen var godtycklig, och det gör inte dagens system, dår ålder är den enda faktorn som påverkar ersättningsnivån. Ett förändrat ersättningssystem bör gå vidare snarare än att gå tillbaka mot det som var förut. Vi får se hur det arbetet går.