11 juni 2008

Etik och kundval i äldreomsorgens budgetdebatt

Jag tittade just igenom avsnittet om äldreomsorgsnämnden från måndagens budgetdebatt i fullmäktige. Du hittar det här. Jag tyckte att det kändes ganska bra under själva debatten (förutom något märkligt påhopp från socialdemokraten Marie Fors sida) och har ingen anledning att revidera min uppfattning efter att ha sett sändningarna i repris. Att sedan Mitt i Huddinge samma vecka (med anledning av Värdighetsutredningen) uppmärksammade äldreomsorgens värdegrundsarbete var en trevlig bonus. Som kristdemokratisk ordförande i äldreomsorgsnämnden stormyser jag förstås när jag ser rubriker som "Här är etiken en del av vardagen" och "På Sjödalens servicehus bemöts de äldre som individer" i lokaltidningen.

Den stora skillnaden i Mål & Budget mellan oss i majoriteten och vänsteroppositionen var (förstås) i synen på valfrihet och kundval. De motsatte sig alla förslag som innebar ett ökat kundval, men försökte i något fall ersätta detta med "ökad mångfald". Jag är förstås ingen motståndare till ökad mångfald - tvärtom! - men vad är det för poäng med mångfald utan kundval? Är det någon tjänsteman som ska bestämma vilka som är lagom arabiska för att hamna på en arabiskspråkig avdelning? Nej, jag tror att vi hela tiden måste utgå från människors vilja och rättighet att faktiskt bestämma över sina egna liv. Mångfalden blir sedan en naturlig följd av att vi ger dem den makten, eftersom människor har så olika behov och önskemål.

Inga kommentarer: