16 januari 2009

KRAV-certifiering och rökförbud

Äldreomsorg handlar ju i väldigt stor utsträckning om människors hälsa och miljö, men ändå är det ibland som om diskussionerna vad gäller de äldre präglas av helt andra hälsofrågor än för andra människor. Men det betyder förstås inte att de frågor som viktiga för andra inte också är viktiga för de äldre. Två nyheter från årsskiftet i Huddinge är att samtliga kök inom äldreomsorgsförvaltningen nu är KRAV-certifierade och att rökförbud på arbetstid införts för äldreomsorgens personal.

KRAV-certifieringen innebär att minst tio utvalda livsmedel alltid är KRAV-märkta, bl.a. mellanmjölk, ägg och vetemjöl. Det känns väldigt bra att vi kunnat ta det här steget, som både främjar miljön och de äldres matkvalitet.

Rökförbudet innebär att det till exempel inte längre är tillåtet att röka på balkonger eller utanför entréer och naturligtvis inte heller inomhus. Anledningen är att de boende, anhöriga och medarbetare ska få en trivsammare miljö utan obehaglig röklukt, men beslutet kommer förmodligen även främja de anställdas hälsa. I andra kommuner där man infört liknande rökförbud sägs intresset för rökavvänjning ha ökat, och det är förstås bra - så bra att vi faktiskt uppmuntrar personalen genom att ersätta utlägg för rökavvänjning med upp till 1.000 kr.

Inga kommentarer: