22 januari 2009

Äldreomsorg - igår, idag, imorgon

Igår hade äldreomsorgsnämnden ett extra sammanträde. Två punkter stod på dagordningen - dels byggandet av ett nytt äldreboende i Visättra Ängar, dels förfrågningsunderlaget för det nya kundvalssystemet i hemtjänsten. I båda fallen blev besluten återremiss. Äldreboendet måste kompletteras med ett tillagningskök, samtidigt som det måste jämföras med alternativa lösningar för att tillgodose behovet av platser och kundvalssystemet behöver kompletteras på en del punkter och sakgranskas lite närmare innan vi skulle kunna godkänna det. Men även om inga stora beslut fattades känns det som om vi tog viktiga steg framåt - och den dag vi faktiskt fattar besluten så kommer de att bli bättre än de skulle ha blivit om vi fattade dem igår, vilket förstås är själva grunden för att man gör en återremiss.

Idag har jag varit och lyssnat på Äldreboendedelegationens ordförande Barbro Westerholm på ett möte arrangerat av Liberala Seniorer. Arrangören hade bokat Lilla salen på Folkets Hus i Huddinge, men det kom så mycket folk att man fick flytta mötet till Stora salen. Boendefrågorna är heta och både SPF och PRO slöt upp för att lyssna. Men även Åke Blomqvist (fp) fick applåder, när han berättade att ett nytt trygghetsboende i Stuvsta finns med i den projektplan som vi ska fatta beslut om i kommunstyrelsen på måndag.

Och i morgon är det dags för invigning av Äldreguiden här i kommunalhuset. Äldreguiden är ett samarbetsprojekt mellan landstinget och Huddinge kommun som går ut på att all information om äldreomsorg m.m. ska finnas tillgänglig på ett nummer, oavsett om vården hör till kommunens eller landstingets uppdrag - och de som svarar ska även kunna hänvisa till frivilligorganisationer eller företag inom olika områden. Invigningstalare är Pia Lidwall (kd) från landstinget och yours truly från kommunen, så det kommer att vara en tydligt kristdemokratisk touch på det hela. Ännu ett gammalt vallöfte som kan bockas av. Det känns bra.

Inga kommentarer: