19 januari 2009

Panik i kommunerna?

"Akuta sparkrav på kommunerna", rapporterar Svenska Dagbladet idag och tar ett antal olika exempel från Stockholms-området.

Och det stämmer säkert. Prognoserna för skatteintäkterna har räknats ned i en rasande takt samtidigt som varslen duggat tätt. Men det känns märkligt att artikeln inleds med exemplet Huddinge för, precis som kommunalrådet Daniel Dronjak-Nordqvist (m) säger så innebar kommunplanen en satsning på 30 Mkr ytterligare jämfört med budget, framför allt för att bygga bort platsbristen inom förskolan men också för att kompensera för volymökningar inom äldreomsorg och gymnasieskola.

Personligen tycker jag att en satsning på 30 Mkr står i bjärt kontrast till socialdemokratiska Södertäljes sparpaket på 50 Mkr, men det är förstås min personliga åsikt och inget som journalisten verkar reflektera över.

Huddinge har en god ekonomi och marginaler att ta av även när det inte ser så ljust ut. Vi har varit försiktiga i högkonjunkturen och det ger oss visst spelrum när vinden vänt. Men det räcker naturligtvis bara till en viss gräns. Även om det ser ut som om 2009 ska gå rätt så bra så måste vi börja förbereda oss för år 2010 och 2011, då prognoserna ser ännu mycket tuffare ut.

Men det kommer att bli fråga om genomtänkta, välmotiverade besparingar, inte panikstopp och akutlösningar. Därför tror jag att vi faktiskt ska kunna komma ut ur de tuffa åren med verksamheter som fungerar lika bra eller bättre än de gör idag. Precis som mer pengar bevisligen inte nödvändigtvis leder till bättre resultat, behöver inte ekonomiska besparingar leda till sämre. Istället tror jag att vi kommer att få se nytänkande och nyttiga omprövningar. Det kommer inte att vara lätt, vare sig för politiker eller anställda, men målsättningen måste vara att vi ska bli både starkare och bättre.

Inga kommentarer: