30 maj 2011

Äntligen klartecken för Södertörnsleden!

Vi har väntat i många år, somliga i åtskilliga decennier. Den första etappen började byggas redan på 1990-talet. Nu ser det ut som om resten äntligen skulle kunna börja byggas. Trafikverket har nu godkänt de första arbetsplanerna och därmed är det formella beslutet att börja bygga Södertörnsleden fattat.

Idag trängs lastbilar i den trånga rondellen utanför Balingsnässkolan, bilköer ringlar längs Storängsleden och blockerar framkomligheten även utanför rusningstid och Glömstavägen är ett sådant kaos att kommunen har fått bromsa byggandet av nya bostadsområden för att vägarna helt enkelt inte klarar dem.

Många tar långa omvägar runt för att undvika den kaotiska tvärtrafiken genom Huddinge. Ska jag hemifrån Skogås till Vårby eller Kungens kurva åker jag via Älvsjö eller rentav in till Södra Länken, en avsevärd omväg som dessutom själv är hårt belastad.

Det är alltså ingen tvekan om att Södertörnsleden, som binder samman E4:an i Vårby och norra Botkyrka med Nynäsvägen i Haninge/Jordbro, behövs. Den kommer att underlätta väldigt mycket för många som bor i centrala Huddinge och Vistaberg, men också, förstås, för företagen i Sofielund och centrala Huddinge som idag begränsas av de dåliga vägtransporterna.

Lika viktigt är det förstås Haninge, som när Södertörnsleden är på plats får betydligt bättre kommunikationer till E4:an.

Men frågan är om inte den nya vägen är allra viktigast för utvecklingen i Flemingsberg, som nu blir ett tydligt nav på Södertörn, där Södertörnsleden möter Huddingevägen och södra stambanan, och där centrum är för södra Stockholms högre utbildning (Södertörns Högskola, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan), sjukvård (Karolinska Universitetsjukhuset) och rättsväsende (Södertörns tingsrätt, Södertörnspolisen, häkte och åklagarmyndighet) finns, förutom en mängd framgångsrika forskningsintensiva företag.

Ja, jag vet inte vem som vinner mest på bygget av Södertörnsleden. Det är en väg med väldigt många vinnare. Och nu är alltså beslutet om arbetsplanerna äntligen fattat. Det finns skäl att fira. Förhoppningsvis sätts spaden snart i jorden.

Inga kommentarer: