16 maj 2011

Nu sänker vi skatten i Huddinge!

Huddinge sänker skatten med 20 öre nästa år. Det känns bra. Kommunen har länge dragits med ett välförtjänt rykte som högskattekommun och det här beslutet kommer förstås inte att råda bot på det. Vi har fortfarande en skattesats som är väsentligt över genomsnittet bland kommunerna i Stockholms län. Men vi tar ett steg närmare snittet, ett steg bort från epitetet högskattekommun. En naturlig följd av att vi under de senaste åren har haft en alltmer välskött ekonomi i kommunen.

Det viktigaste med skattesänkningen är kanske inte att våra medborgare får lite mer pengar i plånboken. Det är i och för sig bra, men 20 öre på skatten gör inte någon enorm skillnad för de allra flesta. Nej, det viktigaste är riktningen. Under förra mandatperioden genomförde vi i majoriteten två skattesänkningar om 13 respektive 15 öre. Nu sänker vi skatten med 20. Tillsammans blir det - som ni alla säkert redan räknat ut - 48 öre. I framtiden kommer vi att sträva efter att genomföra fler skattesänkningar. Steg för steg kommer vi att närma oss vår ambition, att komma ned till snittnivån i länet. Vill vi att Huddinge ska vara en attraktiv kommun att bo och leva i är det ett måste.

Men varför sänker ni då inte skatten i snabbare takt, undrar kanske någon. För att vi inte vill äventyra barnomsorg, skola och äldreomsorg och allt annat viktigt som kommunen använder skattemedlen till, är förstås svaret. Kanske är jag konservativ, men jag tror på successiva förändringar, att idogt, tålmodigt, långsiktigt arbete är det bästa sättet att reformera kommunens verksamhet så att det, som man säger, blir mer bang for the buck. För även om vi samtidigt som vi sänker skatten också gör stora ekonomiska satsningar på skola och välfärd, är det min övertygelse att det också finns stort utrymme för effektiviseringar i de kommunala verksamheterna. Effektivare processer kommer att bli ett viktigt tema under åren som kommer - och förhoppningsvis åtföljas av fortsatta skattesänkningar.

Läs även: Kommunledningens pressmeddelande, Kristdemokraternas hemsida

Inga kommentarer: