16 maj 2011

Dags att utveckla skärgårdsturismen

Vart fjärde år bjuder Skärgårdsstiftelsen och Waxholmsbolaget landstingspolitiker på en resa i skärgården för att berätta om sin verksamhet och visa hur det fungerar i verkligheten. Idag hölls den resan, och den här gången var målet Finnhamn, en ö som jag aldrig besökt förut.

När man tänker på skärgården, tänker man på soliga, varma dagar. Blå himmel, blått vatten, grå granitklippor. För egen del brukar jag bara göra mina strandhugg sådana dagar. Därför var det ganska nyttigt att åka ut och upptäcka att skärgården faktiskt har en del att erbjuda även en dag då det duggregnar.

Turismen är oerhört viktig för Sverige och för Stockholm, och Stockholms skärgård är en av de viktigaste bland de unika "produkter" som vårt land kan erbjuda. Jag valde därför att besöka paret som driver krogen, stugbyn, butiken och vandrarhemmet på ön. I skärgården bör man helt uppenbart vara superentreprenör för att få det att gå ihop... Jag är imponerad av den passion och det hårda arbete de lägger ner på sin ö (som ägs av Skärgårdsstiftelsen).

Något som gång på gång upprepades som den viktigaste faktorn för att utveckla skärgården var kommunikationerna. Entreprenörerna står och faller med att kunderna har goda möjligheter att komma ut till dem och hem igen. Det gäller både dagsturisterna och de som övernattar - utan goda kommunikationer, inget besök. Här har både Waxholmsbolaget och Strömma Kanal viktiga roller att spela, och förhoppningsvis kommer vi att få se en ordentlig utveckling av turisttrafiken, som är så viktig för jobben i skärgården - och då gärna i privat regi.

Jag kikade lite i vandrarhemmets bokningsregister och kunde se att mycket var bokat under sommaren. Det är förstås jättebra. Men problemet är att, för att citera en känd poet, sommaren är kort och det mesta regnar bort. Ska turistindustrin på allvar kunna utvecklas skulle säsongen behöva förlängas. Än så länge är de flesta som övernattar svenskar, rentav stockholmare, men för den som besöker Stockholm från andra länder kan skärgården vara en unik och spännande upplevelse även vid andra tider på året. Fast då kanske inte i första hand för möjligheten att ta sig ett dopp... Här finns en utmaning.

En annan viktig fråga för skärgårdens framtid handlar om investeringar för att höja kvaliteten i regionens produkterbjudande. Om man vill semestra i skärgården, vilken boendekvalitet har man då rätt att förvänta sig? Om företaget ska välja att förlägga en konferens till en skärgårdsö, vilken komfort kräver deltagarna? Förmodligen högre än flertalet etablissemang erbjuder idag. Vill vi att skärgården ska kunna utvecklas och bidra till att svensk turism når sin fulla potential, behöver vi investera. Och med "vi" menar jag förvisso även det offentliga i form av statliga, kommunala och landstingskommunala intressenter, men kanske framför allt privata intressenter. Vi kan behöva söka nya vägar av offentlig-privat samverkan för att utveckla skärgården som besöksplats och då kanske också företag med större plånböcker och internationell erfarenhet av liknande verksamheter.

Stockholms skärgård är viktig av många olika skäl. Natur och miljö. Kultur och historia. Men också som en del av Stockholms moderna ekonomi. Turism och service är centrala för framtidens jobb och företagande, och skärgården är en central del i Stockholms erbjudande. Än så länge lever vi i stor utsträckning i det förflutna, men förr eller senare måste vi anta de utmaningar som vi står inför om Stockholm och Sverige ska kunna leva upp till sin potential som turistdestination.

Jag hoppas på förr.

Inga kommentarer: