11 maj 2011

Storsatsning på Huddinges elever i 2012 års budget

Grundskolan får 28 miljoner i generell uppräkning och dessutom öronmärks 12,5 miljoner - varav en miljon är statsbidrag - till satsningar för ökad kvalitet i skolan. Gymnasieskolan får 10,5 miljoner i generell uppräkning och för att implementera gymnasiereformen. Utöver det öronmärks 6,6 miljoner till ombyggnaden av Sågbäcksgymnasiet. Sammanlagt handlar det alltså om hela 57,6 miljoner kronor till skolnämnderna nästa år. Det har kommunens fempartimajoritet "läckt" i ett pressmeddelande idag.

Det är en jättesatsning som bland annat innehåller riktade medel för att stärka modersmålsundervisningen och rektorernas pedagogiska ledarskap och för att öka den socioekonomiska viktningen av skolpengen utan att minska skolpengen för övriga elever. Men det allra viktigaste är förstås att skapa utrymme för att på ett bra sätt kunna implementera den nya skollagen, som sägs vara den största reformen i svensk skola sedan folkskolan infördes år 1842.

Det är bra att Huddinge satsar rejält på skoleleverna. Men samtidigt finns det inget entydigt positivt samband mellan satsade kronor och goda skolresultat. Snarare tvärtom. Nu måste alltså blåslampan vara på skolan att verkligen visa resultat. Alltför många elever går ut skolan utan fullständiga betyg - och alltför många, även av de elever som går ut skolan med goda betyg, lämnar den med långt sämre kunskaper än de borde ha haft utifrån sin potential.

Den här frågan lämnar mig ingen ro. Jag hoppas och tror att skolreformen ska bidra till att åstadkomma en förändring, men det finns ingen lösning utan ett intensivt, tålmodigt, långsiktigt arbete.

Läs även: Kristdemokraternas hemsida, Huddinge kommuns pressmeddelande, Malin Danielsson, Christian Ottosson

1 kommentar:

Marie Litholm sa...

Bra Kalle. Kämpa på. Det gällar att vara envisare och uthålligare än... Ja, vad du än kan hitta på. Samtidigt delar jag din frustration. Man vill ju se resultat nu! Skolan och kunskaperna är så viktiga för att unga ska lyckas med steget ut i vuxenlivet.