03 november 2011

Dags att staten infriar sina löften!

På Brännpunkt i Svenska Dagbladets nätupplaga ryter Tomas Hansson, Kristdemokraternas kommunalråd i Huddinge, till idag med anledning av bostadsminister Stefan Attefalls utspel i förra veckan, där han fick det att låta som om det var kommunerna som var skulden till det låga bostadsbyggandet i länet.

I Tomas debattartikel berättar han om hur dåvarande landshövdingen Mats Hellström för nio år sedan förhandlade om bostadsbyggandet med kommunerna i länet och hur staten gav löften om olika infrastruktursatsningar i utbyte mot att kommunerna ordnade fram fler bostäder.

I backspegeln kan vi se att det byggts tusentals bostäder i Huddinge sedan dess, men inte för ett enda av väg- eller spårprojekten i Huddinge har spaden satts i backen än. I ett av dem, Huddingevägen, finns det inte ens någon tidsplan längre för när man ska ha gjort något åt problemen. Det är alltså hög tid att staten börjar betala av på sin infrastrukturskuld till Huddinge och regionen.

Visst finns det saker som vi i kommunerna kan göra bättre för att möjliggöra att fler bostäder byggs. Planprocesser kan bli snabbare, kraven på att byggherrarna verkligen genomför planerade projekt tuffare och villkoren för byggen mindre komplicerade. Men ju mer vi bygger, desto större blir behoven av nya spår och vägar - och det vi hittills sett av statliga insatser har inte imponerat, även om det blivit bättre sedan Alliansregeringen tillträdde år 2006.

Inga kommentarer: