21 november 2011

Vårdlotteriet och Äldreteamet

Igår visade Dokument Inifrån en film med titeln "Vårdlotteriet", en skildring av hur det går till när man på ett sjukhus bedömer vilken vård en patient ska få och var hon ska få den. Exemplet hämtades från Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, men jag skulle gissa att ungefär samma berättelse hade kunnat hämtas från de flesta andra akutsjukhus i landet. Den tes som drevs var att de svårast sjuka patienterna, till exempel demenssjuka, äldre multisjuka eller patienter med psykiatrisk problematik, sorterades ut vid fördelningen av vårdplatser, till exempel på hjärtintensiven, och alltså fick en sämre vård.

Jag ska erkänna att jag också vill att dessa patienter ska sorteras ut - fast på motsatt sätt! Vi kristdemokrater har ibland talat om "guldkort" i vården för de allra sköraste patienterna som behöver vården allra mest, och det tycker jag är rätt tänkt.

I Huddinge har vi sedan några år tillbaka drivit ett äldreteam tillsammans med landstinget. Som jag ser det ett väldigt spännande och framgångsrikt projekt riktat mot just de äldre multisjuka som tidigare åkt ut och in på akuten och ofta hamnat just i den bedömningsproblematik som Dokument Inifråns film beskriver. Istället har ett multiprofessionellt team bestående av läkare, sjuksköterskor, omsorgspersonal, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist och logoped tillsammans tagit hand om patienten i hennes hem. På så sätt har hon kunnat få vård och omsorg från specialister som verkligen känner till hennes situation, inte bara från att ha ögnat igenom hennes highlightsen från hennes journal utan från att faktiskt ha varit hos henne många gånger förut. När hon tillfälligt behövt extrainsatser har hon kunnat läggas in på speciellt avsatta platser på Strandgården på Stortorps Äldrecentrum, där duktig personal kunnat ta hand om henne.

Erfarenheten är att de oplanerade besöken på akuten nästan försvunnit och att patienterna när det gäller kontakter med till exempel hjärtintensiven, som diskuterades i Dokument Inifrån, haft en initierad läkare som kunnat föra deras talan, precis det som efterfrågades i programmets slutkläm. Jag är väldigt glad och stolt över att den här försöksverksamheten och hoppas verkligen att vi tillsammans med Stockholms läns landsting kan hitta sätt att implementera det här tänket i hela länet när tiden för försöket nu börjar rinna mot sitt slut.

Jag tycker också att det är bra att Stockholms läns landsting - på kristdemokratiskt initiativ - numera i stor utsträckning kör äldre patienter direkt till geriatriken på till exempel Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, istället för till akuten. Det ger kortare väntetider och ökad trygghet för patienten. På geriatriken får de träffa personal som är experter på behandling för äldre multisjuka och demenssjuka.

Inga kommentarer: