09 november 2011

Miljöpartiet och gårdagens skola

Ibland använder man begreppet "stolpskott" om idéer, förslag, utspel eller personer som verkligen gått fel. Egentligen är det ett märkligt uttryck. Ett stolpskott går ju nästan i mål. Det är nära, men ändå inte riktigt bra.

Jag kommer att tänka på det när jag läser vad Miljöpartiets utbildningspolitiske talesperson Jabar Amin skriver på Dagens Nyheters debattsida i polemik mot den artikel som Göran Hägglund skrev häromdagen. Amins artikel är inte ett stolpskott. Den är inte ens i närheten av mål.

"Sveriges elever behöver inte betygssättas efter sin personlighet", säger han till exempel. Och påstår att Göran Hägglund vill motsatsen. Absurt. Vore det inte bra om MP valde en utbildningspolitisk talesperson som kan läsa och förstå skriven text? tänker jag elakt.

Göran Hägglund talar istället om en skola som kan förmedla kunskap, bildning och värdegrund. Uppenbarligen går det i clinch med Miljöpartiets skolidéer. Vilket kanske inte är så överraskande. Miljöpartiet har ju alltid varit en av flumskolans ivrigaste banérförare. Trots stolta proklamationer om att man till exempel är Huddinges främsta skolparti lyser det igenom hela tiden. Miljöpartiet är helt säkert inte det bästa partiet för den som vill att skolan ska förmedla kunskap, bildning och en god värdegrund.

Tyvärr finns det mycket som tyder på att det var "gårdagens skola", för att använda Amins ord. Nu talar man lyriskt om de kunskapsnivåer som eleverna hade när jag gick i skolan, precis som man på den tiden talade om de kunskaper som eleverna hade på mina föräldrars tid. Utmaningen ligger i att återerövra de kunskaper och den bildning som tidigare generationer faktiskt haft. Till skillnad från Amin tror jag inte att vägen dit går genom att eleverna sitter och SMS:ar på lektionerna.

Inga kommentarer: