10 november 2011

Spännande studiebesök i Igelsta

Igår kväll var jag tillsammans med några partikamrater från Södertälje och Huddinge på studiebesök på Igelstaverket, som ägs gemensamt av Huddinge, Botkyrka och Södertälje kommun. Jag har varit där en gång förut, på mitt allra första gruppmöte med Kristdemokraterna i Huddinge hösten 1999, men det var väldigt spännande att komma tillbaka igen och se alllt nytt som hänt - och då förstås framför allt det nya kraftvärmeverket som invigdes häromåret. På bilden här intill syns själva turbinen, som känns som hämtad ur en industrifantasi. Någon nämnde Professor Balthazar, själv tänkte jag på de leksaksångmaskiner jag såg i barndomen. Och själva grundkonceptet är ju detsamma, även om inte bara skalan utan också effektiviteten är på en helt annan nivå. I ett modernt kraftvärmeverk, som det i Igelsta, tillvaratar man ju inte bara ångkraften i en turbin som producerar elektricitet, man värmer ju även i flera steg upp fjärrvärmenätets vatten. Den sammanlagda effekten är så hög att energieffektiviteten enligt gängse mätmetoder blir en bra bit över 100 procent (vilket möjligtvis får ses som ett tecken på att mätmetoden skulle behöva utvecklas...).

Igelsta kraftvärmeverk innebar en jätteinvestering för de tre kommunerna. Det finns ett moment av risktagande i det, men också en stor uppsida för kommunerna och deras invånare. Ekonomiskt, men även miljömässigt. Igelstaverket har stått för en stor del av hela Sveriges samlade minskning av koldioxidutsläpp. Den förbränning av fossila bränslen som sker där idag är en del plastmaterial som av olika skäl inte kan återanvändas, och som det är bättre att förbränna i Igelsta än någon annanstans eftersom verket har en av världens bästa reningsanläggningar. Vi har all anledning att känna oss stolta över det långsiktiga och målmedvetna miljöarbete som pågår inom Söderenergi, det kommunala bolag som äger Igelsta.

Just igår var för övrigt en ovanligt bra miljödag för Söderenergi. Då invigdes nämligen elektrifieringen av järnvägen till Nykvarns bränsleterminal, där träflis och restmaterial från den svenska skogsindustrin omlastas för vidare transport till Igelsta. Genom att elektrifiera även den sista järnvägssträckan kan vi ytterligare sänka fjärrvärmens miljöutsläpp och klimatpåverkan. Bravo!

Läs mer: Söderenergis hemsida.

Andra bloggar: Veronica Westergård.

Inga kommentarer: