24 november 2011

Nu ökar vi valfriheten i äldreomsorgen - igen!

Varje gång äldreomsorgsnämnden godkänner en ny hemtjänstutförare, brukar jag hälsa dem välkomna i ett litet blogginlägg. Idag hade vi glädjen att välkomna en ny utförare, Ada hemtjänst & personlig assistans AB, ett litet företag som erbjuder sina tjänster i hela kommunen utom Skogås och Trångsund, från kl 07-22. Kunder som behöver hjälp övrig tid får då insatser av den kommunala hemtjänstens nattpatrull.

Vi fick också redovisat för oss resultatet i årets kundenkät. Fantastiskt roligt! Generellt sett har resultaten förbättrats väldigt mycket sedan förra året, både för hemtjänst, servicehus och vård- och omsorgsboende. Våra brukare är helt enkelt betydligt mer nöjda än tidigare, och det gäller både de som har valt en privat utförare och de som valt kommunen. Fast förbättringen är störst för hemtjänstens privata utförare, som nu generellt sett har bättre resultat än kommunens och också snabbt vunnit marknadsandelar bland brukarna. Kortfattad information om resultaten i kundenkäten fördelat på de olika hemtjänstutförarna kan du hitta i Kvalitetsguiden på Huddinge kommuns hemsida.

Men det mest spännande beslut som fattades som handlar om valfrihet i hemtjänsten handlade ändå om att vi införde förenklad biståndsbedömning för olika servicetjänster för personer över 75 år. Nu ska den 75-plussare som vill ha till exempel trygghetslarm, snöskottning eller städning från hemtjänsten behöva få sitt liv detaljgranskat av biståndshandläggarna, som därmed får mer tid över för att följa upp de fattade biståndsbesluten så att kunderna verkligen får det som de behöver. Hemtjänstkunder som använder den förenklade biståndsbedömningen betalar naturligtvis avgift som alla andra. Erfarenheten från andra kommuner som haft liknande system ger vid handen att förenklad biståndsbedömning inte ökar kommunens kostnader nämnvärt, men vi ska naturligtvis följa upp hur det blir med den saken i Huddinge. Information ska även ges om RUT-avdraget för hushållsnära tjänster, som för många äldre som bara behöver till exempel lite städning kan vara mer ekonomiskt fördelaktigt än att gå via hemtjänsten.

Med kundval inom hemtjänsten, ramtimmar för servicetjänster och nu också förenklad biståndsbedömning ökar vi steg för steg valfriheten för de äldre i kommunen. Det är jag väldigt stolt över.

Inga kommentarer: