22 mars 2012

En dag i äldreomsorgens tecken

Äldreomsorgsnämnden beslutade idag att beställa ombyggnation av hus B vid Stortorps Äldrecentrum i Trångsund. 99 undermåliga lägenheter ska ersättas av 87 fullvärdiga lägenheter med badrum som lever upp till alla kvalitets- och arbetsmiljökrav och pentryn med mera, helt enligt de krav som Socialstyrelsen och andra myndigheter satt upp. Ombyggnationen kommer att pågå i två år och kosta svindlande summor med pengar, men totalhyran kommer ändå att bli lägre än om vi hade byggt nytt från grunden och de nya boendemiljöerna precis lika bra. Samtidigt kommer även den fantastiska parken runt Stortorps Äldrecentrum och ner mot sjön Drevviken att rustas upp så att den blir mer användbar för även äldre med demenshandikapp. Under ombyggnadstiden kommer de som idag bor i Stortorps B-hus att flytta till det nya äldreboendet Västergården, som öppnar i Rosenhill i september i år.

Efter avslutat nämndsammanträde begav jag mig till äldreboendet Skutan i Flemingsbergs centrum, rakt över gatan från Karolinska Universitetssjukhusets huvudentré. Tillsammans med äldreminister Maria Larsson gjorde jag en symbolisk "första gjutning" på byggplatsen för ungefär ett och ett halvt år sedan och nu kändes det roligt att kunna ta med hela Kristdemokraternas kommunpolitiska grupp på ett studiebesök. Skutan, som drivs av vård- och omsorgsföretaget Attendo, öppnade precis innan sommaren förra året.

Genom läget mitt emot ett stort akutsjukhus med även geriatrisk vård är äldreboendet alldeles perfekt för korttidsvård för äldre som återhämtar sig efter någon incident eller väntar på ett det permanenta boende de önskat, men Skutan har också profilerat sig som det enda äldreboendet i Huddinge dit man får ta med sig sitt husdjur när man flyttar in. Jag träffade själv på den kolsvarte och mycket sällskaplige katten Misse när jag hälsade på hos en dam som var mycket nöjd med sin trevliga nya bostad. Äldreboendet verkar också ha ett genomtänkt arbete med kulturaktiviteter, vilket förstås gläder mig, och tvärtemot mina förväntningar kändes det alls inte trångt i gemenskapslokaler och liknande fastän jag vet att det är ett område där man i moderna äldreboenden gärna försöker hitta sätt att krympa ytorna. Nej, överlag var det en väldigt positiv upplevelse och jag tror att Skutan kommer att vara ett utmärkt komplement och alternativ till kommunens egna äldreboenden.

Med flera ytterligare nya eller ombyggda äldreboenden på gång är det väldigt tydligt att Huddinge idag är en kommun som satsar på sina äldsta invånare. Jag hoppas att fler och fler kommer att upptäcka att Huddinge är en bra kommun att bo och leva i - även när man blir gammal.

Inga kommentarer: