14 mars 2012

Varning för ensidigt fokus på tunnelbanan

Just nu är det en intensiv debatt om tunnelbanans utbyggnad. På svd.se ifrågasätter Gustav Andersson och Per Ankersjö (C) om Birgitta Rydberg och Erik Ullenhag (FP), som på Brännpunkt den 8 mars nu ställt sig bakom en tunnelbaneutbyggnad till Nacka, verkligen vill bygga ut lika mycket som Centerpartiet. Andersson och Ankersjö räknar upp ett antal ytterligare tunnelbaneprojekt som de vill genomföra.

Som kristdemokrat ser jag med oro på det ensidiga fokus på utbyggnad av tunnelbanan som man nu ser hos Centerpartiet och en del andra. Även vi kristdemokrater vill bygga ut tunnelbanans blå linje till Nacka (Brännpunkt den 8 februari), men är samtidigt medvetna om att nya tunnelbaneutbyggnader är oerhört kostnadskrävande. Tunnelbanan riskerar att bli en gökunge som petar bort alla andra nödvändiga investeringar.

Dagens SL-nätverk är utformat som ekrar i ett hjul med T-centralen i centrum, vilket ger stor trängsel i de centrala delarna och dåliga tvärförbindelser. Två helt avgörande förutsättningar för utvecklingen av Stockholms kollektivtrafik är därför att vi hittar sätt att avlasta tunnelbanans hårt belastade centrala snitt genom innerstaden, framför allt på de gröna och röda linjerna, och att vi förbättrar tvärförbindelserna i ytterstaden, framför allt mellan de framtida regionala kärnorna.

En utbyggnad av tunnelbanans blå linje till Nacka ligger helt i linje med den prioriteringen, eftersom den väldigt tydligt skulle avlasta tunnelbanans gröna och röda linjer. Av samma skäl vill vi kristdemokrater prioritera en konvertering av stombusslinje 4 till spårväg. Genom att skapa snabbare och bekvämare tvärvägar i innerstaden kommer tunnelbanans centrala snitt att avlastas på en rad hårt belastade avsnitt.

För att förbättra tvärförbindelserna mellan de regionala kärnorna i stadens yttre delar vill vi kristdemokrater prioritera byggandet av Spårväg Syd, som förbinder Flemingsberg och Älvsjö med Kungens Kurva-Skärholmen, och utreda Norrortsbanan, en järnvägsförbindelse mellan Barkarby och Täby via Kista, som också skulle kunna ge snabbare förbindelser från de regionala kärnorna till såväl Stockholms C som Arlanda.

En ensidig prioritering av tunnelbaneutbyggnad, hur vällovlig den än kan verka, riskerar att hämma Stockholms framtida utveckling. Istället för att enbart prata tunnelbana måste vi se att varje transportslag har sin funktion och behövs för att skapa ett attraktivt kollektivtrafiknätverk i Stockholms län.

Bloggar: Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting, Gustav Andersson

Inga kommentarer: