20 mars 2012

En dag i tunnelbanans tecken

Idag hade landstingsfullmäktiges sammanträde en tydlig trafikprofil. Framför allt handlade det väldigt mycket om tunnelbanan. Att Alliansen beslutat om en förstudie av en förlängning av tunnelbanans blå linje till Nacka är förmodligen känt av de flesta, men idag var första tillfället att debattera frågan i fullmäktige efter landstingsrådens tillkännagivande om satsningen förra veckan.

Kanske kan man tycka att det inte borde ha behövt bli så mycket debatt, eftersom alla partier var rörande överens om att det är bra att tunnelbanan byggs ut till Nacka. Istället blev det många inlägg om vem som tyckte vad först - vilket kanske är lite fånigt eftersom det egentligen aldrig varit viljan som brustit utan plånboken. Utan finansiering är löften om nya tunnelbanelinjer i slutändan ingenting värda. Nu finns en överenskommelse om finansieringen av förstudien, där landstinget delar kostnaden med de mest berörda kommunerna, Stockholm, Nacka och Värmdö.

Å andra sidan kunde man i efterföljande debatter om till exempel tunnelbanespärrarna och utrymningsvägar från tunnelbanestationerna undra hur det kom sig att alla var så överens om det kloka i jättesatsningen på underjordisk tunnelbana. För då var spärrarna livsfarliga och de underjordiska tunnelbanestationerna beskrevs som dödsfällor av debattörer på vänsterkanten.

Det finns naturligtvis ingenting som inte kan göras bättre. Naturligtvis bör vi sträva efter att spärrarna på tunnelbane- och pendeltågsstationerna ska fungera så effektivt och säkert som möjligt och göra så att utrymningsvägarna från tunnelbanestationerna blir så säkra som möjligt. Lösningen är däremot inte att ersätta spärrarna med öppna spärrlinjer, något som skulle leda till stora intäktsbortfall för en SL-trafik som snarare skulle behöva större resurser än idag, eller att hänvisa rullstolsburna eller rollatorstödda resenärer till andra transportmedel. Stockholm har en fantastisk tunnelbana och den ska göras tillgänglig för alla som väljer att lösa biljett.

Läs även: Nu bygger vi blå linjen till Nacka, Fortsatt expansion nu möjlig, Varning för ensidigt fokus på tunnelbanan

Inga kommentarer: