28 mars 2012

Pendeltåg från Huddinge till Arlanda och Uppsala

Från och med december månad kommer det i rusningstid att gå SL-pendeltåg hela vägen mellan Tumba i söder och Uppsala i norr. Det betyder att det blir möjligt att åka direkt från stationer som Flemingsberg och Huddinge till Arlanda flygplats i högtrafik, cirka 15 tåg per dag i vardera riktningen. Från Älvsjö kommer tågen att gå från morgon till kväll.

Det beslutade landstingets trafiknämnd - där jag är ersättare - vid sammanträdet igår. Jag har, tillsammans med bland andra Lennart Kalderén (M) och Erika Ullberg (S), under en längre tid arbetat för att tågen ska utgå från Flemingsberg eller Tumba. Nu kommer förvaltningen att göra en mer ordentlig undersökning av vilka tekniska och ekonomiska möjligheter som finns för att genomföra detta.

Det finns olika sätt att reagera på gårdagens trafiknämndsbeslut. Tomas Hansson, kristdemokratiskt kommunalråd i Huddinge, tycker jag agerar klokt när han framhåller att det beslut som fattats är ett bra steg framåt för Södertörn, men också påpekar att stationerna Huddinge, Flemingsberg och Tumba är några av de största linjestationerna i pendeltågsnätet och att det därför är rimligt att tro att det finns ett behov av direkttrafik till Arlanda även utanför rusningstid.

En rad folkpartister tycker jag agerar mindre klokt när de på svd.se går ut och kräver att alla pendeltågen ska fortsätta till Tumba. Alla partier ställde sig så sent som igår bakom beslutet att utreda frågan, alla partier är alltså i grunden positiva till en förlängning. Men inte ska vi väl fatta beslut utan att veta om de tekniska eller ekonomiska förutsättningarna finns? Först fakta, sedan beslut, det är en bra grundprincip. Även när alla egentligen är överens.

Mer förståelig är den oro som fler bussbolag uttrycker i Dagens Nyheters pappersupplaga (jo, de har fortfarande en sådan!). Naturligtvis blir en pendeltågslinje där en stor del av resan kan göras på det vanliga SL-kortet en tuff konkurrent för transportörer som främst konkurrerar med priset, speciellt som Swedavia i en något märklig miljömanöver satt en extra avgift på alla bussar som ska in till Arlanda flygplats men inte infört någon avgift för privatbilister, den stora utsläppskällan i sammanhanget. Den avgiften har redan resulterat i att en hotellshuttleverksamhet valt att lägga ner verksamheten. Jag hoppas förstås att Swedavia omprövar den nya bussavgiften (som uppges resultera i kostnader om cirka 10 miljoner kronor per år bara för SL:s buss 583 till Märsta, om jag minns siffrorna rätt).

Jag hoppas att Swedavia, A-train (som äger Arlandabanan och driver Arlanda Express), flygbussbolagen och SL framöver kan enas om en gemensam ambition, att minska privatbilismen till flygplatsen och kraftigt öka andelen som åker dit med kollektivtrafiken. Kanske är inte en fördubbling realistisk, men det finns en rejäl potential för tillväxt - om alla parter väljer att bidra.

Inga kommentarer: