15 mars 2012

Succé för vårdvalet inom knä- och höftledsoperationer

"With 'Vårdval höft- och knäprotesoperationer", the SLL is at the leading edge of innovation in reimbursement, and the ISC has been very excited both to learn from SLL's experience in designing bundled payments and to review the early results of the implementation"

Det säger Jessica A. Hohman, forskare vid Harvard Business School, som tillsammans med Karolinska Institutet och Svenska Höftprotesregistret håller på och utvärderar det vårdval som Stockholms läns landsting införde inom höft- och knäprotesoperationer under förra mandatperioden.

Jag ingick vid den tiden i beredningen för kroniska sjukdomar och de stora folksjukdomarna, som beredde den här vårdvalsupphandlingen. Tillsammans med projektet Fritt val av hjälpmedel är det nog det som jag är mest stolt över från min tid som sjukvårdspolitiker i landstinget.

Och av de preliminära resultaten att döma finns det all anledning för oss att vara stolta. Sedan vårdvalet infördes har köerna betats av. Antalet operationer har ökat med 16 procent, men totalkostnaden har minskat med 4 procent och kostnaden per operation med 17 procent. I och med att utförarna inte får någon extraersättning ifall komplikationer som leder till eftervård eller ny operation uppstår på grund av behandlingen, har incitamentet för att göra rätt från början ökat. Följden är förbättrad patientsäkerhet och sänkta kostnader.

Naturligtvis finns det problem även i dagens knä- och höftledsortopedi och justeringar som kan göras för att systemet ska bli bättre. "There is always a better way to do it - find it," sade Thomas Edison på sin tid och det gäller förstås inte bara tekniska uppfinningar utan även sjukvårdssystem. Men den preliminära rapporten visar med all önskvärd tydlighet att det tänkesätt med kvalitets- och prestationsbaserad ersättning som vi varit med och utvecklat i landstinget faktiskt leder till högst påtagliga förbättringar. Sådant vill jag se mer av i landstinget!

Inga kommentarer: