12 april 2012

Regeringen satsar på bostadssektorn

Regeringen presenterade idag en rad förslag för att få fram nya bostäder. Ett viktigt mål, inte minst för oss i Stockholms län, där bostadsbyggandet under många år har varit alldeles för litet i förhållande till befolkningsökningen.

Sänkt fastighetsavgift från maximalt 1.400 kr till 1.200 kr per lägenhet i flerfamiljshus är kanske inte så dramatisk. Men det är helt klart ett steg i rätt riktning, och som jag bedömer saken bidrar sänkningen till att göra skattevillkoren mellan hyresrätter och villor lite mer rättvisa.

På kort sikt tror jag att de förbättrade villkoren och ökade möjligheterna till andrahandsuthyrning av bostadsrätter kommer att generera ett större tillskott till Stockholms bostadsmarknad. Lägenheter som av olika skäl står tomma är nog inte ovanliga och bidrar till bostadsbristen i staden. Jag har själv vänner som varit tvungna att lämna den bostadsrätt de hyrde i andra hand därför att bostadsrättsföreningen sade nej till en förlängning. Nu kan den och många andra lägenheter komma ut på bostadsmarknaden. Att det dessutom blir mer ekonomiskt fördelaktigt att hyra ut sin lägenhet kommer att ge ett ytterligare tillskott.

De reformer som regeringen presenterade idag och som arbetats fram av bostadsminister Stefan Attefall (KD) är inte hela lösningen på problemen med bristen på bostäder. Men de är viktiga steg på vägen, och jag hoppas att fastighetsbolag och byggherrar också ser det och vågar sätta spaden i jorden för nya byggprojekt.

DN, DN, SvD

Inga kommentarer: