16 oktober 2012

Ett steg till mot Spårväg Syd

Idag tog vi i landstingets trafiknämnd ett viktigt beslut på vägen mot ett förverkligande av Spårväg Syd. Vi beställde en fördjupad utredning av spårvägsalternativet, med en tydlig inriktning på att etapp 1 mellan Flemingsberg och Skärholmen/Kungens kurva ska prioriteras. Vi gav också förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med ett förslag till avsiktsförklaring med de berörda kommunerna Huddinge och Stockholm, som inkluderar ett betydande inslag av kommunal medfinansiering.

Förvaltningen tyckte egentligen att konventionella bussar räckte, Miljöpartiet ville utreda "BRT Light", busslösningar på befintliga vägar (de är ju som bekant mot Södertörnsleden och nya vägar...), Vänsterpartiet ville ha en trådbuss och Socialdemokraterna ville återremittera ärendet, men från oss i Alliansen finns en väldigt stark vilja att ge södra Stockholm bra förutsättningar för tillväxt och nya jobb. Då måste man våga satsa på framtidslösningar.

Spårväg Syd är tänkt att förbinda tre nyckelzoner för tillväxt: Flemingsberg med sitt campus med tre högskolor och universitet och ett universitetssjukhus, Kungens kurva-Skärholmen, som är Nordens största handelsområde, och Älvsjö med Nordens största kongress- och mässanläggning. Sedan SL gjorde sina prognoser har vi i den politiska kommunledningen i Huddinge skruvat upp våra ambitioner både för nya arbetsplatser och bostäder. I det översiktsplanearbete som nu pågår planerar vi för ytterligare 11 300 bostäder i zonen runt Spårväg Syd och hela 12 850 nya arbetsplatser. Nytt är bland annat planer på att utveckla Kungens kurva väldigt kraftigt, även med tusentals nya bostäder.

Jag applåderar detta. Vi måste våga bygga för framtiden, attraktiva stadsmiljöer av det slag som efterfrågas. Regionala kärnor som kan fungera som magneter för människor runt omkring och vara attraktiva för växande företag. Det har jag skrivit om många gånger här på bloggen, till exempel om Kungens Kurva här och här och om Flemingsberg här. Jag har förstås också skrivit en hel del om Spårväg Syd och även varit medförfattare till en debattartikel i Dagens Nyheter om den nya spårvägen. Därför känns det oerhört skönt att vi nu vågat ta detta steg i trafiknämnden.

Inga kommentarer: