20 december 2012

Ett steg närmare nytt äldreboende i Segeltorp

För ett par år sedan var det en fråga som ständigt stod högt upp på dagordningen för äldreomsorgsnämnden: bristen på platser på äldreboenden i kommunen. Även om vi erbjöd platser i andra kommuner var det ett ständigt problem med köer.

Sedan dess har det byggts och byggts och byggts. Ombyggnationer, tillbyggnationer och inte mindre än tre helt nya äldreboenden (varav två helt i privat regi). Idag är situationen en annan. Det finns lediga platser både i kommunens äldreboenden och de två nya privatägda och den som får ett biståndsbeslut om äldreboende kan ofta få ett erbjudande bara någon dag senare.

Med det i åtanke kändes det lite annorlunda när vi i äldreomsorgsnämnden idag fattade beslut om att begära en förstudie av ett nytt äldreboende i Segeltorp. Men inte alls fel. Beslut ska ju inte fattas när situationen är desperat utan några år innan så att situationen aldrig behöver bli desperat. Och utifrån nuvarande prognoser kommer det att behövas ett nytt äldreboende om 4-5 år. Nu kan vi gå lugnt och metodiskt till väga när vi förbereder det.

En del av förberedelsen blir att göra en RFI (request for information) för att förbereda en eventuell upphandling eller hur vi nu ska göra för att välja vem som ska driva det nya äldreboendet. Det är naturligtvis viktigt att den frågan kommer upp i ett tidigt stadium så att den framtida utföraren kan vara med i utformningen av det nya äldreboendet. Alla partier utom Vänsterpartiet ställde sig bakom beslutet om en RFI.


Inga kommentarer: