12 december 2012

Nya Slussen i blåsväder

Idag kom mark- och miljödomstolens dom om Nya Slussen. Till åtminstone min stora överraskning har man dömt till fördel för en av de många överklagande parterna,  kommanditbolaget T-bodarne som äger Glashuset.

"Glashuset är unikt och har mycket attraktiva lokaler med fri sikt över Saltsjön och staden. Lokalernas attraktionsvärde kommer onekligen att minska när byggnaderna framför glasfasaden är uppförda och detta kommer i sin tur innebära betydande ekonomiska förluster för Kommanditbolaget T-Bodarne." "T-Bodarnes enskilda intresse av att bebyggelse inte uppkommer framför Glashusets fasad mot vattnet väger tyngre än det motstående allmänna intresset av fyra tillkommande byggrätter för bl.a. kontorsutrymmen i den delen av planområdet. Detaljplanen ska därför upphävas," skriver domstolen i utslaget, enligt tidningen Metro.

Man kan naturligtvis fundera på vilka konsekvenser detta domskäl skulle få för andra byggplaner. Om alla överklaganden från fastighetsägare som riskerar att få försämrad utsikt och därmed sänkta fastighetsvärden (dvs ekonomiska förluster) skulle vinna bifall, då skulle det inte bli mycket byggt i Stockholm eller för övrigt andra städer eller tätorter i landet. Bygger man i närheten av andra hus finns det alltid någon som "lider skada". Om inte annat Benny Andersson...

I Svenska Dagbladet beskriver journalisten Johan Hellekant om byggplanerna vid Slussen som höghus och hårdexploatering. Själv kan jag inte hålla med. Det är egentligen fråga om en ganska försiktig utbyggnad som ska ge mer liv i de ogästvänliga bilmiljöer som idag präglar Slussen.

Därmed inte sagt att dagens planer är perfekta.

Förra månaden besökte jag såväl Abu Dhabi som Helsingfors och tittade på aktuella stadsbyggnadsprojekt. En gemensam nämnare för Masdar City i Abu Dhabi och Jätkäsaari i Helsingfors var det genomtänkta sättet att hantera väder och vind. Klimatet kan ju vara tämligen ogästvänligt såväl på Arabiska halvön som här uppe i Norden, även om problemen är olika. I Masdar handlade det väldigt mycket om att skydda från solen och ökenvindar, samtidigt som arkitekturen och bebyggelseplaneringen ska bidra till (och lyckades med) att skapa svalkande vindar inne i området. I Jätkäsaari har man planerat en S-formad park med skyddande bebyggelse runt för att förhindra att de iskalla östersjövindarna ska göra miljön ogästvänlig. När jag ser på de öppna ytorna i Slussen-projektet får jag intrycket att de är anpassade främst till soliga, varma och vindfria försommardagar då Stockholm kanske är som mest njutbart och strosvänligt.

Jag älskar de dagarna, men jag vet samtidigt av erfarenhet att på varje dag med perfekt väder går det ganska många regniga, snöiga, kalla eller vindpinade dagar då man huttrande rusar över öppna ytor på väg mot skydd och värme. Slussen-området måste fungera bra de dagarna också. Hus är bra. Inomhusgallerior utmärkta. En busstation där man väntar inomhus vore ett lyft. Men det är också viktigt att man gör studier av hur de öppna ytorna kommer att upplevas i olika väderlekar, och hur de negativa upplevelserna ska kunna minskas. Det handlar inte bara om att få ekonomi i projektet - även om det onekligen är viktigt! - utan också om att ge nya byggrätter som faktiskt höjer stadens kvalitet.

Ett domslut som omöjliggör byggande när någon annans utsikt skyms är ur den synvinkeln oerhört negativt. Vi behöver bygga mer i Stockholm för att Stockholm ska bli en mer attraktiv stad. Med domslutet om kvarteret Plankan häromveckan i minnet och dagens Slussen-beslut känns det som om Mark- och miljödomstolen driver en helt annan linje.

Och apropå det där med att bygga för väder och vind är jag väldigt nöjd med att vi i trafiknämnden nu fattat beslut om en nysatsning på ordentliga väderskydd vid såväl buss- som pendelbåthållplatser. 1.000 nya väderskydd på två år innebär en rejäl ambitionshöjning. Den här generationen vindskydd lär inte bli lika avancerade som de nya luftkonditionerade vindskydden (eller rättare sagt små väntrummen) på busshållplatserna i Dubai, men så är ju vårt problem inte i första hand hettan utan att vi resenärer ska få lite skydd från regn och rusk...

Bloggar: YIMBY, Erik Slottner

Inga kommentarer: