14 december 2012

Sänkta skatter i Stockholmsregionen

Dagens Nyheter berättar idag om SCB:s nya siffror. Nej, den här gången handlar det inte om opinionsmätningar eller befolkningsutveckling utan om skattesatserna för nästa år i landets kommuner. Halva befolkningen får högre skatt, rapporterar tidningen. Flera landsting, bland andra Västra Götaland, Östergötland och Sörmland höjer skatten, liksom en lång rad kommuner, bland dem också stora kommuner som Malmö.

I Stockholms län ser dock situationen annorlunda ut, kanske delvis beroende på att det är borgerligt styre i nästan alla av länets kommuner. Här är det bara en kommun som höjer skatten, Järfälla med 35 öre per tjänad hundralapp. Sex kommuner sänker skatten: Österåker mest med 25 öre, Värmdö minst med en femöring, däremellan Norrtälje (20 öre), Sollentuna (10 öre), Stockholm och Sundbyberg (båda 15 öre).

Jag skulle gärna ha sett att Huddinge hade varit med som en av de kommuner som sänker skatten vid årsskiftet. Kommunens ekonomi är god och prognoserna för år 2013 ser bra ut. Nu ökar avståndet till vårt långsiktiga mål om en skattesats på en genomsnittlig nivå i länet, och den stora skattesänkningen i Norrtälje gör att deras skatt blir lägre än vår. Huddinge kommer efter årsskiftet därför att ligga på delad femteplats (tillsammans med Nykvarn) på listan över kommunerna i länet med högst skatt. Leder den gör Botkyrka och Södertälje med 32,23 kr i kommunal- och landstingsskatt per tjänad hundralapp. Mest problematiskt för Huddinges del är kanske att avståndet till Stockholms stad nu växer till hela 2,62 kr - en dramatisk skillnad mellan två kommuner som delar 2,5 mil gräns.

Så varför har då kommunledningen kommit fram till att vi inte ska sänka skatten i år? Ekonomin ser ju som sagt bra ut för nästa år. Orosmomenten är i första hand världsekonomin och vad som händer år 2014. Men minst lika betydelsefull som konjunkturen är frågan om det nya skatteutjämningssystemet, som missgynnar kommuner som arbetar proaktivt för att minska arbetslöshet och försörjningsstödsberoende. För Huddinges del motsvarar redan det första steget i det trappvis ändrade systemet ungefär 15 öre i skattehöjning. Istället för att sänka skatten nu och höja den igen till valåret 2014 valde majoriteten att inte göra någon förändring.

Lite trist, men samtidigt kanske ett rimligt val i en kommun som under de senaste åren prioriterat försiktighet och ordning och reda i ekonomin efter åratal av galopperande budgetunderskott. Men nu borde vi verkligen ta nya tag för att sänka kommunalskatten till en mer rimlig nivå. Det ger mer frihet för medborgarna och ökar kommunens attraktivitet.

Inga kommentarer: