22 januari 2013

Grattis till satsningen i Söderstaden!

Dagens stora Stockholmsnyhet är förstås IKEAs och Ikanos planer på nytt köpcentrum med IKEA-varuhus i "Söderstaden", den nya stadsdel som ska växa fram intill Nya Söderstadion (Tele2 Arena) i Slakthusområdet.

Som huddingepolitiker vill jag förstås gratulera grannarna i Stockholms stad till att de också till sist kommer att få ett IKEA-varuhus. Även om man kanske kan förmoda att det - precis som varuhuset i Barkarby - blir lite av en närbutik jämfört med anläggningen i Kungens kurva... Än så länge är dock informationen om det nya varuhuset knapphändig, så vi vet inte hur stort det faktiskt kommer att bli.

Läget vet vi däremot mer om. Jag tycker att det är väldigt spännande att IKEA väljer att bygga sitt tredje varuhus i Stockholmsområdet så centralt. Jag hade gissat på Arninge som lokalisering för varuhus nummer 3, eftersom folk i nordost har ganska långt till såväl Barkarby som Kungens kurva, men istället för ännu ett externhandelsläge väljer man att satsa på en lokalisering ett stenkast från innerstaden.

Förhoppningsvis innebär det också att man räknar med att en stor del av kunderna kommer att välja bort bilen för andra färdmedel. Från kristdemokratiskt håll har vi ju länge haft en strävan att även Kungens kurva ska utvecklas i en mer stadslik riktning, med gång, cykel och kollektivtrafik som fungerande alternativ till privatbilismen. En viktig del i det arbetet är förstås satsningen på Spårväg Syd, men själva stadsplaneringen är förstås minst lika viktig. Jag hoppas att vi framöver kommer att få se fastighetsägare i Kungens kurva som verkligen är villiga att vara med och förverkliga tankarna för Kungens kurvas utveckling. Inte minst i ljuset av satsningen på Söderstaden måste alla dra sitt strå till stacken för att Kungens kurva ska bli en attraktiv och långsiktigt hållbar stadsdel. Gärna med spännande, utmanande och nyskapande idéer.

För att Söderstaden med både den nya arenan och de nya handelsetableringarna och bostäderna ska få tillräcklig kollektivtrafikkapacitet vill jag också passa på att påminna om det förslag som jag och Erik Slottner presenterade i Svenska Dagbladet före jul: att en av de gröna linjerna (förslagsvis Skarpnäcksgrenen) ska föras över till blå linje, så att kapaciteten för tunnelbanan till Skarpnäck, Farsta och Hagsätra kan höjas med 50 procent. Den kapaciteten behövs för att Söderstaden verkligen ska fungera!

Bloggar: Erik Slottner

Inga kommentarer: