16 januari 2013

Spårväg Syds framtid handlar inte om kommatecken


I en debattartikel på Newsmill slår Christoffer Fagerberg och en rad andra folkpartister sig för bröstet och påstår att de minsann var de enda i trafiknämnden i Stockholms läns landsting som tydligt tog ställning för att Spårväg Syd behövs som just en spårväg och inte som ännu en busslinje.

Sanningen är snarare den att när Alliansen i landstingets trafiknämnd tog ställning för att Spårväg Syd ska byggas var alla allianspartier rörande överens om att spårväg var det som behövdes. Skillnaden mellan folkpartiets och övriga allianspartiers förslag handlade om kommateringsfrågor i texten.

Spårväg Syd är tänkt att gå från Flemingsberg till Älvsjö via Skärholmen/Kungens kurva. Den är en viktig del i planerna på att utveckla Södertörn och förbinda tre av den södra regiondelens viktigaste tillväxtcentran – Flemingsberg med universitetssjukhus och tre universitet och högskolor, Kungens kurva-Skärholmen med Nordens största handelsområde och Älvsjö med Nordens största mässanläggning.

Men vägen till en utbyggd Spårväg Syd är lång och det finns en mängd problem som behöver hanteras. De samhällsekonomiska kalkyler som SL:s utredning visade på var inte positiva. Kostnaderna för investering och drift måste därför hållas nere. Såväl statlig medfinansiering som medfinansiering från kommuner och andra fastighetsägare som tjänar på projektet behöver förhandlas fram. Planer på byggande av bostäder och kommersiella fastigheter som motiverar den stora satsningen måste också komma närmare ett förverkligande.

Att göra frågan om Spårväg Syds framtid till en tvist om vem som satte kommatecknet på rätt plats blir bara fånigt. Istället finns det högst verkliga problem som vi måste ta tag i för att spårvägen ska förverkligas. Vi kristdemokrater arbetar energiskt både i landstinget och i Huddinge kommun för att se till att lösa dessa problem och bereda väg för nya spår och hoppas att även Folkpartiet i framtiden ska bli lika lösningsorienterade.

Men fram till dess att spaden kan sättas i jorden för spårvägen är buss faktiskt den bästa lösningen. Christoffer Fagerberg m.fl. påstår i sin debattartikel att om man bor i Skärholmen eller Hagsätra och jobbar i Flemingsberg är det smidigaste sättet att åka idag via Slussen eller Centralen. Det påståendet är helt enkelt inte sant. Mellan Skärholmen och Flemingsberg går buss 740 och buss 865, som tar cirka 25-30 minuter beroende på trafiksituationen. Mellan Flemingsberg och Rågsved – en tunnelbanestation från Hagsätra – går stombusslinje 172. Den resan tar 20-25 minuter. Att ta omvägen via Stockholms innerstad är varken snabbaste eller smidigaste vägen idag. Men jag ser fram emot den dag då resorna på Södertörn kan gå ännu snabbare och smidigare – och på räls hela vägen.

Jag har tidigare skrivit om trafiknämndens beslut här och har även skrivit på DN Stockholmsdebatt om hur viktig spårvägen är.

Inga kommentarer: