31 januari 2013

Rullstolstaxikundvalet förlängs i två år - men vad händer sen?

På tisdag fattar trafiknämnden beslut om en förlängning av avtalen med rullstolstaxientreprenörerna. Med två års förlängning kommer avtalen nu att gälla fram till 30 september 2015. Men frågan som jag och de många nöjda kunderna ställer sig är vad som kommer att hända sedan.

När Stockholms läns landsting återinförde rullstolstaxi 2008, införde man samtidigt ett kundvalssystem. Den som vill beställa en rullstolstaxi - och har rätt till det! - ringer upp något av de auktoriserade taxibolagen och beställer sin resa direkt från dem. Vill man så kan man beställa via färdtjänstens växel och slippa välja vilket bolag som kommer, men de allra flesta vill välja själva.

Valfriheten har inneburit en förändring i synsättet kring vem som är kund. För rullstolstaxiutförarna är det numera självklart att man måste satsa på god service gentemot resenärerna, annars väljer de ju en annan utförare nästa gång. Detta förändrade perspektiv har gett ett väldigt tydligt utslag i kundnöjdheten. 91 procent av kunderna är mycket nöjda, ytterligare 5 procent nöjda. Vilket annat trafikslag kan visa på sådana siffror?

Baksidan är förstås att nöjda kunder kommer tillbaka. Resandet bland rullstolsburna har ökat dramatiskt under de år som gått sedan 2008. Det betyder att landstinget - dvs vi skattebetalare - har fått skjuta in en hel del pengar för att få ekonomin att gå ihop. Rullstolsburna stockholmare kan som aldrig förr vara aktiva och en del av samhället eftersom deras transportmöjligheter blivit så bra.

Men år 2015 tar det kanske stopp. För med nuvarande upphandlingslagstiftning bedöms det inte vara möjligt att genomföra den här typen av valfrihetsupphandlingar på färdtjänstens område. Helst skulle jag vilja se att Lagen om Valfrihetssystem (LOV), som används inom sjukvård och socialtjänst, även skulle kunna användas här, men då sätter EU-regler stopp. Nu får jag positiva signaler från socialdepartementet och äldreminister Maria Larsson om att arbete pågår och förhoppningsvis ska nya regler kunna vara på plats om ett par år.

Jag håller tummarna, för det vore verkligen ett steg bakåt om vi blev tvungna att avskaffa kundvalet för rullstolstaxi när det nuvarande avtalet från år 2016 inte kan förlängas längre. Valfriheten ger förbättrad service och ökar brukarnas livskvalitet. För oss kristdemokrater är det självklart att stå upp för att utveckla valfriheten, inte avveckla den.

Bloggar: Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting

Inga kommentarer: