11 november 2013

En historisk satsning på Stockholms tunnelbana

Stockholm växer så det knakar. Det märks inte minst i kollektivtrafiken, där trängseln ökat markant - inte minst eftersom resandet med SL procentuellt sett ökar snabbare än befolkningsökningen. De nya stockholmarna gillar kollektivtrafik. Och det är förstås bra, för ville de istället ta bilen över allt så skulle det knaka ännu värre i trafiken... Hur som helst, mitt och Kristdemokraternas och för den delen hela Alliansmajoritetens fokus de senaste åren har varit att öka kapaciteten i kollektivtrafiken, och inte minst då tunnelbanan. Vi har börjat renovera längs grön linje och vi ska snart få ett nytt signalsystem och helt nya tåg på röd linje, så att vi kan köra tågen tätare och få in fler personer per tåg. I morgon kommer vi dessutom fatta beslut om en renovering av de befintliga (silverfärgade) tågen, som bland annat kommer att göra att de kan ta in fler resenärer och har mer plats för rullstolar och barnvagnar (de nya stockholmarna är ju i stor utsträckning också nya världsmedborgare).
 

Talar på presskonferensen. Foto: Simon Olsson
Men det här räcker inte. Vi måste också bygga ut tunnelbanenätet. Och idag presenterade först Göran Hägglund och övriga allianspartiledare i en debattartikel i Dagens Nyheter och sedan tunnelbanans förhandlingspersoner tillsammans med en rad alliansföreträdare för kommuner och landsting i Stockholmsregionen på en välbesökt presskonferens nere vid perrongen i Kungsträdgårdens tunnelbanestation en överenskommelse om en utbyggnad av Stockholms tunnelbana.

Överenskommelsen är en demonstration av politisk handlingskraft från Alliansens sida. Det handlar om nio nya stationer i fyra olika riktningar till en beräknad sammanlagd kostnad om 25,7 miljarder kronor. Blå linjen förlängs från Kungsträdgården under Saltsjö-Mälarsnittet via östra Södermalm dels till Nacka, dels till Gullmarsplan och vidare till Hagsätra, något som kommer att öka kapaciteten med 50 procent såväl på Farsta- och Skarpnäckslinjerna som Hagsätralinjen - en fråga som vi kristdemokrater drivit länge. I andra änden förlängs den blå linjen från Akalla till Barkarby. Dessutom tar en ny linje sin början med en dragning från Odenplan till Arenastaden via Hagastaden (Nya Karolinska Solna).
 
En mycket stor del av finansieringen sker via höjda trängselskatter och införandet av trängselskatter även på Essingeleden, men också, förstås, med finansiering från landstinget och berörda kommuner. Statens direkta insats beräknas till cirka 4,6 miljarder kronor, dvs cirka 18 procent av den totala investeringen. Nu är jag säker på att det finns en och annan ute i landet som tycker att det är förskräckligt mycket för staten att satsa på Stockholmsregionen, men jag kan då lugna med att staten med största sannolikhet kommer att få igen pengarna med råge. Värdet på kommersiella fastigheter utmed sträckningarna kommer ju att stiga kraftigt, vilket ger högre fastighetsskatteintäkter för staten, och stockholmarna betalar ju redan idag en mycket stor del av de statliga inkomstskatterna - med fortsatt tillväxt och fler som jobbar i en internationellt konkurrenskraftig Stockholmsregion kommer dessa skatteintäkter också stiga ordentligt för staten.
 
Om detta pratade jag inte alls i mitt korta anförande under presskonferensen, däremot framhöll jag att med nya tunnelbanesträckningar och ökad kapacitet kommer restiderna kortas och fler bostäder kunna byggas (78.000 nya bostäder nämns i överenskommelsen). Det här tunnelbanepaketet gör det lättare att få ihop livet för 100.000-tals stressade barnfamiljer. Samtidigt var jag tydlig med att det här inte är lösningen på Stockholms trafikproblem - men det är en viktig del av lösningen! Det här är en historisk satsning, den största tunnelbaneutbyggnaden sedan blå linje byggdes på 70-talet, men historien tar inte slut här. Vi kommer att behöva bygga mer järnväg, mer spårväg och mer tunnelbana för att klara framtidens behov i Stockholmstrafiken. Alliansen har idag visat att vi är beredda att anta den utmaningen.


DN, DN, DN, DN, DN, DN, SvD, Expr, AB

Inga kommentarer: