14 november 2013

Nu sänker vi skatten!

När vi kristdemokrater efter valet 2006 fick makten i Huddinge, tillsammans med övriga allianspartier i fullmäktige samt Drevvikenpartiet, hade kommunen en av länets allra högsta kommunalskatter. Tyvärr stod den inte alls i paritet med kvaliteten på viktiga kommunala ansvarsområden såsom skola, äldreomsorg och gatuunderhåll.

Sedan dess har vi jobbat intensivt på flera fronter. Vi har satsat mer pengar på välfärden men också höjt effektiviteten genom att förbättra uppföljningen i verksamheterna, till exempel med äldreomsorgsinspektörer. Och vi har sänkt skatten när vi har sett att det funnits utrymme utan att man behöver ge avkall på satsningarna på kommunens kärnverksamheter.

Och nu gör vi det igen. För tredje gången sedan Alliansen tog över makten i kommunen sänker vi skatten, från 19:95 kr per intjänad hundralapp till 19:85 kr.

Man kan tycka att 10 öre inte är så mycket, men riktningen är viktig. Jag får ofta frågor om varför kommunalskatten i Huddinge är så hög - och jag har inget riktigt bra svar. Vi måste fortsätta att effektivisera verksamheterna. Varje skattekrona ska användas på rätt sätt. Då kan vi både fortsätta höja kvaliteten i de tjänster vi erbjuder och sänka skatten – men det måste ske etappvis.

Genom den här sänkningen kommer vi ner under genomsnittet bland kommunerna på Södertörn, men ambitionen får inte ta slut där. Gapet ner till vår norra grannkommun Stockholm är på tok för stort. Även om vi inte inom överskådlig framtid kommer att komma ner i de nivåerna, bland de lägsta i landet, bör vi åtminstone ta sikte att komma ner på en genomsnittsnivå bland kommunerna i länet. Det är viktigt för att Huddinge ska vara en attraktiv kommun att bo i även för personer med goda inkomster.

Inga kommentarer: